Høvreslie Sameige Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Høvreslie Sameige Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Per G.S. Nordal Fax:
3540 Nesbyen 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 884020042
Aksjekapital: 1.088.000 NOK
Etableringsdato: 12/1/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -3.000
Egenkapital: 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000
Regnskap for  Høvreslie Sameige Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -3.000
Skattekostnad 0 0 0 0 -8.000
Årsresultat 0 0 0 0 -11.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 908.000 908.000 908.000 908.000 908.000
Sum omløpsmidler 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Sum eiendeler 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 -357.000 -357.000 -357.000 -357.000
Sum egenkapital 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 239.000 239.000 239.000 239.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -3.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -3.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -11.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 908.000 908.000 908.000 908.000 908.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 908.000 908.000 908.000 908.000 908.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 908.000 908.000 908.000 908.000 908.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 61.000 61.000 61.000 61.000 61.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Sum eiendeler 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000
Sum opptjent egenkapital -357.000 -357.000 -357.000 -357.000 -357.000
Sum egenkapital 731.000 731.000 731.000 731.000 731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 64.000 64.000 64.000 64.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 176.000 176.000 176.000 176.000
Sum kortsiktig gjeld 239.000 239.000 239.000 239.000 239.000
Sum gjeld og egenkapital 970.000 970.000 970.000 970.000 970.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -177.000 -177.000 -177.000 -177.000 -177.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Soliditet 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 -0.3
Signatur
18.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex