Høybråten Skoles Strykeorkester
Juridisk navn:  Høybråten Skoles Strykeorkester
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97599587
Bergtunveien 9 Bergtunveien 9 Fax:
1087 Oslo 1087 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 971516585
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
21.03%
Resultat  
  
-5.88%
Egenkapital  
  
8.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 259.000 214.000 210.000 218.000
Resultat: 16.000 17.000 20.000 32.000
Egenkapital: 200.000 184.000 166.000 147.000
Regnskap for  Høybråten Skoles Strykeorkester
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 259.000 214.000 210.000 218.000
Driftskostnader -243.000 -197.000 -190.000 -185.000
Driftsresultat 16.000 17.000 20.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 16.000 17.000 20.000 32.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 17.000 20.000 32.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 200.000 245.000 227.000 147.000
Sum eiendeler 200.000 245.000 227.000 147.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 184.000 166.000 147.000
Sum egenkapital 200.000 184.000 166.000 147.000
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 61.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 200.000 245.000 227.000 147.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 247.000 194.000 175.000 182.000
Andre inntekter 12.000 21.000 35.000 36.000
Driftsinntekter 259.000 214.000 210.000 218.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -243.000 -197.000 -190.000 -185.000
Driftskostnader -243.000 -197.000 -190.000 -185.000
Driftsresultat 16.000 17.000 20.000 32.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 16.000 17.000 20.000 32.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 4.000 5.000 15.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 196.000 239.000 212.000 128.000
Sum omløpsmidler 200.000 245.000 227.000 147.000
Sum eiendeler 200.000 245.000 227.000 147.000
Sum opptjent egenkapital 200.000 184.000 166.000 147.000
Sum egenkapital 200.000 184.000 166.000 147.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 61.000 61.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 61.000 61.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 200.000 245.000 227.000 147.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 200.000 245.000 227.000 147.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0
Soliditet 1 75.1 73.1 1
Resultatgrad 6.2 7.9 9.5 14.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 0.4 0
Total kapitalrentabilitet 8 6.9 8.8 21.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex