Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høydeassistanse AS
Juridisk navn:  Høydeassistanse AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22162120
Postboks 17 Industrivegen 6 Fax: 63970971
2051 Jessheim 2069 Jessheim
Fylke: Kommune:
Viken Ullensaker
Org.nr: 938044864
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/9/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
65.31%
Resultat  
  
147.34%
Egenkapital  
  
229.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.154.000 1.303.000 1.435.000 1.606.000 1.970.000
Resultat: 178.000 -376.000 -716.000 -659.000 -215.000
Egenkapital: 188.000 57.000 109.000 152.000 319.000
Regnskap for  Høydeassistanse AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.154.000 1.303.000 1.435.000 1.606.000 1.970.000
Driftskostnader -1.975.000 -1.678.000 -2.136.000 -2.278.000 -2.185.000
Driftsresultat 178.000 -375.000 -701.000 -672.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 -14.000 14.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -15.000 13.000 -1.000
Resultat før skatt 178.000 -376.000 -716.000 -659.000 -215.000
Skattekostnad -46.000 23.000 40.000 161.000 58.000
Årsresultat 131.000 -352.000 -676.000 -498.000 -157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 122.000 168.000 145.000 106.000 1.683.000
Sum omløpsmidler 390.000 545.000 841.000 502.000 184.000
Sum eiendeler 512.000 713.000 986.000 608.000 1.867.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 -44.000 9.000 52.000 219.000
Sum egenkapital 188.000 57.000 109.000 152.000 319.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 324.000 656.000 876.000 455.000 1.548.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 712.000 985.000 607.000 1.867.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.154.000 1.303.000 1.435.000 1.606.000 1.970.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.154.000 1.303.000 1.435.000 1.606.000 1.970.000
Varekostnad -382.000 -151.000 -326.000 -444.000 -354.000
Lønninger -1.469.000 -1.464.000 -1.706.000 -1.714.000 -1.477.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -63.000 -104.000 -120.000 -354.000
Driftskostnader -1.975.000 -1.678.000 -2.136.000 -2.278.000 -2.185.000
Driftsresultat 178.000 -375.000 -701.000 -672.000 -214.000
Finansinntekter 0 0 -14.000 14.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -15.000 13.000 -1.000
Konsernbidrag 0 300.000 633.000 332.000 0
Utbytte 0 0 0 0 -1.200.000
Årsresultat 131.000 -352.000 -676.000 -498.000 -157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 122.000 168.000 145.000 106.000 56.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.627.000
Sum anleggsmidler 122.000 168.000 145.000 106.000 1.683.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 117.000 97.000 141.000 34.000 93.000
Andre fordringer 6.000 300.000 633.000 443.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 148.000 66.000 25.000 92.000
Sum omløpsmidler 390.000 545.000 841.000 502.000 184.000
Sum eiendeler 512.000 713.000 986.000 608.000 1.867.000
Sum opptjent egenkapital 88.000 -44.000 9.000 52.000 219.000
Sum egenkapital 188.000 57.000 109.000 152.000 319.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.000 510.000 19.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 11.000 24.000 69.000 22.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 158.000 168.000 169.000 185.000 166.000
Utbytte 0 0 0 0 -1.200.000
Annen kortsiktig gjeld 138.000 471.000 173.000 183.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 324.000 656.000 876.000 455.000 1.548.000
Sum gjeld og egenkapital 512.000 712.000 985.000 607.000 1.867.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 66.000 -111.000 -35.000 47.000 -1.364.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1 1.1 0.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1 1.2 0.2
Soliditet 36.7 8 11.1 25.0 17.1
Resultatgrad 8.3 -28.8 -48.9 -41.8 -10.9
Rentedekningsgrad 1 -658.0 -214.0
Gjeldsgrad 1.7 11.5 8 3.0 4.9
Total kapitalrentabilitet 34.8 -52.6 -72.6 -108.4 -11.5
Signatur
10.01.2020
SELSKAPETS FIRMA TEGNES AV STYRETS FORMANN ELLER TO STYRE-
MEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex