Høyholm Vekst AS
Juridisk navn:  Høyholm Vekst AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Rune Solli Forvikveien 54 V/Rune Solli Nerveien 6 Fax:
8976 Vevelstad 8976 Vevelstad
Fylke: Kommune:
Nordland Vevelstad
Org.nr: 990873275
Aksjekapital: 397.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2007 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revigo Narvik AS
Regnskapsfører: Berg Vekstra Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.29%
Resultat  
  
-368.83%
Egenkapital  
  
-214.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.559.000 4.971.000 4.984.000 5.259.000 4.590.000
Resultat: -361.000 -77.000 -42.000 340.000 127.000
Egenkapital: -193.000 168.000 245.000 287.000 -53.000
Regnskap for  Høyholm Vekst AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.559.000 4.971.000 4.984.000 5.259.000 4.590.000
Driftskostnader -4.720.000 -4.899.000 -4.834.000 -4.698.000 -4.237.000
Driftsresultat -161.000 72.000 149.000 560.000 353.000
Finansinntekter 10.000 19.000 11.000 11.000 11.000
Finanskostnader -209.000 -169.000 -203.000 -231.000 -235.000
Finans -199.000 -150.000 -192.000 -220.000 -224.000
Resultat før skatt -361.000 -77.000 -42.000 340.000 127.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -361.000 -77.000 -42.000 340.000 127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.901.000 3.061.000 3.220.000 3.365.000 3.492.000
Sum omløpsmidler 960.000 808.000 908.000 1.112.000 526.000
Sum eiendeler 3.861.000 3.869.000 4.128.000 4.477.000 4.018.000
Sum opptjent egenkapital -590.000 -229.000 -152.000 -110.000 -450.000
Sum egenkapital -193.000 168.000 245.000 287.000 -53.000
Sum langsiktig gjeld 1.674.000 1.688.000 1.958.000 2.228.000 2.498.000
Sum kortsiktig gjeld 2.381.000 2.014.000 1.925.000 1.962.000 1.574.000
Sum gjeld og egenkapital 3.862.000 3.870.000 4.128.000 4.477.000 4.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.476.000 4.885.000 4.855.000 5.162.000 4.492.000
Andre inntekter 83.000 86.000 129.000 97.000 97.000
Driftsinntekter 4.559.000 4.971.000 4.984.000 5.259.000 4.590.000
Varekostnad -3.707.000 -4.044.000 -4.004.000 -3.927.000 -3.600.000
Lønninger -236.000 -335.000 -211.000 -303.000 -255.000
Avskrivning -159.000 -159.000 -159.000 -157.000 -156.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -618.000 -361.000 -460.000 -311.000 -226.000
Driftskostnader -4.720.000 -4.899.000 -4.834.000 -4.698.000 -4.237.000
Driftsresultat -161.000 72.000 149.000 560.000 353.000
Finansinntekter 10.000 19.000 11.000 11.000 11.000
Finanskostnader -209.000 -169.000 -203.000 -231.000 -235.000
Finans -199.000 -150.000 -192.000 -220.000 -224.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -361.000 -77.000 -42.000 340.000 127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.240.000 2.331.000 2.422.000 2.514.000 2.605.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 626.000 694.000 763.000 831.000 867.000
Sum varige driftsmidler 2.866.000 3.026.000 3.185.000 3.344.000 3.472.000
Sum finansielle anleggsmidler 35.000 35.000 35.000 21.000 21.000
Sum anleggsmidler 2.901.000 3.061.000 3.220.000 3.365.000 3.492.000
Varebeholdning 272.000 681.000 787.000 778.000 499.000
Kundefordringer 527.000 24.000 6.000 306.000 0
Andre fordringer 157.000 83.000 101.000 18.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.000 21.000 14.000 10.000 13.000
Sum omløpsmidler 960.000 808.000 908.000 1.112.000 526.000
Sum eiendeler 3.861.000 3.869.000 4.128.000 4.477.000 4.018.000
Sum opptjent egenkapital -590.000 -229.000 -152.000 -110.000 -450.000
Sum egenkapital -193.000 168.000 245.000 287.000 -53.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.311.000 881.000 898.000 1.142.000 671.000
Sum langsiktig gjeld 1.674.000 1.688.000 1.958.000 2.228.000 2.498.000
Leverandørgjeld 965.000 1.016.000 871.000 751.000 789.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 72.000 56.000 80.000 27.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 34.000 60.000 76.000 41.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 2.381.000 2.014.000 1.925.000 1.962.000 1.574.000
Sum gjeld og egenkapital 3.862.000 3.870.000 4.128.000 4.477.000 4.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.421.000 -1.206.000 -1.017.000 -850.000 -1.048.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.4 0.5 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet 4.3 5.9 6.4 -1.3
Resultatgrad -3.5 1.4 3 10.6 7.7
Rentedekningsgrad -0.8 0.4 0.7 2.5 1.5
Gjeldsgrad 2 15.8 14.6 -76.8
Total kapitalrentabilitet -3.9 2.4 3.9 12.8 9.1
Signatur
26.02.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex