Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyre
Juridisk navn:  Høyre
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22829000
Postboks 1536 Vika Stortingsgata 20 Fax: 22829080
0117 Oslo 161 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 870168012
Aksjekapital: 40.137.000 NOK
Antall ansatte: 28
Etableringsdato: 8/25/1884
Foretakstype: FLI
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.14%
Resultat  
  
181.86%
Egenkapital  
  
34.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 105.674.000 117.595.000 114.145.000 108.744.000 89.553.000
Resultat: 10.390.000 -12.692.000 9.781.000 -2.023.000 12.189.000
Egenkapital: 40.137.000 29.747.000 42.439.000 32.657.000 35.393.000
Regnskap for  Høyre
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 105.674.000 117.595.000 114.145.000 108.744.000 89.553.000
Driftskostnader -95.173.000 -132.219.000 -104.364.000 -112.428.000 -78.573.000
Driftsresultat 10.500.000 -14.624.000 9.781.000 -3.684.000 10.979.000
Finansinntekter 367.000 2.262.000 0 1.660.000 1.210.000
Finanskostnader -477.000 -330.000 0 0 0
Finans -110.000 1.932.000 0 1.660.000 1.210.000
Resultat før skatt 10.390.000 -12.692.000 9.781.000 -2.023.000 12.189.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.390.000 -12.692.000 9.781.000 -2.023.000 12.189.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.607.000 17.737.000 16.425.000 19.024.000 10.614.000
Sum omløpsmidler 40.790.000 24.048.000 37.816.000 27.836.000 39.653.000
Sum eiendeler 57.397.000 41.785.000 54.241.000 46.860.000 50.267.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 42.439.000 32.657.000 35.393.000
Sum egenkapital 40.137.000 29.747.000 42.439.000 32.657.000 35.393.000
Sum langsiktig gjeld 154.000 263.000 373.000 0 30.000
Sum kortsiktig gjeld 17.107.000 11.774.000 11.429.000 14.202.000 14.844.000
Sum gjeld og egenkapital 57.398.000 41.784.000 54.241.000 46.859.000 50.267.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 114.145.000 108.744.000 89.553.000
Andre inntekter 105.674.000 117.595.000 0 0 0
Driftsinntekter 105.674.000 117.595.000 114.145.000 108.744.000 89.553.000
Varekostnad -37.388.000 -63.665.000 0 0 0
Lønninger -24.240.000 -24.093.000 0 0 0
Avskrivning -6.073.000 -5.570.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.472.000 -38.891.000 -104.364.000 -112.428.000 -78.573.000
Driftskostnader -95.173.000 -132.219.000 -104.364.000 -112.428.000 -78.573.000
Driftsresultat 10.500.000 -14.624.000 9.781.000 -3.684.000 10.979.000
Finansinntekter 367.000 2.262.000 0 1.660.000 1.210.000
Finanskostnader -477.000 -330.000 0 0 0
Finans -110.000 1.932.000 0 1.660.000 1.210.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 10.390.000 -12.692.000 9.781.000 -2.023.000 12.189.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 8.973.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.050.000 15.179.000 2.358.000 16.623.000 9.308.000
Sum varige driftsmidler 14.050.000 15.179.000 2.358.000 16.623.000 9.308.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.558.000 2.558.000 5.094.000 2.401.000 1.306.000
Sum anleggsmidler 16.607.000 17.737.000 16.425.000 19.024.000 10.614.000
Varebeholdning 1.614.000 2.101.000 2.318.000 2.598.000 2.033.000
Kundefordringer 0 0 2.592.000 0 0
Andre fordringer 4.191.000 1.325.000 0 1.190.000 1.387.000
Sum investeringer 21.806.000 16.964.000 25.136.000 18.776.000 29.499.000
Kasse, bank 13.179.000 3.659.000 7.770.000 5.272.000 6.734.000
Sum omløpsmidler 40.790.000 24.048.000 37.816.000 27.836.000 39.653.000
Sum eiendeler 57.397.000 41.785.000 54.241.000 46.860.000 50.267.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 42.439.000 32.657.000 35.393.000
Sum egenkapital 40.137.000 29.747.000 42.439.000 32.657.000 35.393.000
Sum avsetninger til forpliktelser 154.000 263.000 373.000 0 30.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 154.000 263.000 373.000 0 30.000
Leverandørgjeld 4.066.000 3.329.000 0 10.260.000 8.888.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.514.000 1.597.000 0 1.858.000 1.888.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.527.000 6.848.000 11.429.000 2.085.000 4.068.000
Sum kortsiktig gjeld 17.107.000 11.774.000 11.429.000 14.202.000 14.844.000
Sum gjeld og egenkapital 57.398.000 41.784.000 54.241.000 46.859.000 50.267.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 23.683.000 12.274.000 26.387.000 13.634.000 24.809.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 3.3 2.0 2.7
Likviditetsgrad 2 2.3 1.9 3.1 1.8 2.6
Soliditet 69.9 71.2 78.2 69.7 70.4
Resultatgrad 9.9 -12.4 8.6 -3.4 12.3
Rentedekningsgrad 2 -44.3
Gjeldsgrad 0.4 0.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 18.9 -29.6 1 -4.3 24.2
Signatur
11.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex