Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyrem, Rørheim Og Espejord DA
Juridisk navn:  Høyrem, Rørheim Og Espejord DA
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 85038921
Vestre Strandgate 42 Vestre Strandgate 42 Fax: 85038921
4612 Kristiansand S 4612 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 983389058
Aksjekapital: 2.042.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2001 1
Foretakstype: DA
Tidligere navn: høyrem rørheim og espejord da
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 327.000 385.000 439.000 552.000
Resultat: 0 40.000 52.000 108.000 262.000
Egenkapital: 0 2.042.000 2.093.000 2.194.000 2.234.000
Regnskap for  Høyrem, Rørheim Og Espejord DA
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 327.000 385.000 439.000 552.000
Driftskostnader 0 -287.000 -333.000 -331.000 -275.000
Driftsresultat 0 40.000 52.000 108.000 276.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -15.000
Finans 0 0 0 0 -15.000
Resultat før skatt 0 40.000 52.000 108.000 262.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 40.000 52.000 108.000 262.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.116.000 2.159.000 2.203.000 2.248.000
Sum omløpsmidler 0 0 17.000 19.000 12.000
Sum eiendeler 0 2.116.000 2.176.000 2.222.000 2.260.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 2.042.000 2.093.000 2.194.000 2.234.000
Sum langsiktig gjeld 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 74.000 83.000 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.115.000 2.175.000 2.221.000 2.259.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 327.000 385.000 439.000 552.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 327.000 385.000 439.000 552.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 0
Avskrivning 0 -43.000 -44.000 -45.000 -46.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -244.000 -289.000 -285.000 -229.000
Driftskostnader 0 -287.000 -333.000 -331.000 -275.000
Driftsresultat 0 40.000 52.000 108.000 276.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -15.000
Finans 0 0 0 0 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 40.000 52.000 108.000 262.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.116.000 2.159.000 2.203.000 2.248.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 2.116.000 2.159.000 2.203.000 2.248.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 2.116.000 2.159.000 2.203.000 2.248.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 -2.000 3.000 5.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 2.000 13.000 14.000 12.000
Sum omløpsmidler 0 0 17.000 19.000 12.000
Sum eiendeler 0 2.116.000 2.176.000 2.222.000 2.260.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 0 2.042.000 2.093.000 2.194.000 2.234.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Leverandørgjeld 0 74.000 83.000 28.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 74.000 83.000 28.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 0 2.115.000 2.175.000 2.221.000 2.259.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -74.000 -66.000 -9.000 -14.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.7 0.5
Likviditetsgrad 2 0 0 0.2 0.7 0.5
Soliditet 96.5 96.2 98.8 98.9
Resultatgrad 12.2 13.5 24.6 50.0
Rentedekningsgrad 18.4
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.9 2.4 4.9 12.2
Signatur
01.07.2008
DELTAKERNE HVER FOR SEG.
Prokurister
01.07.2008
TRON EGIL MEIER HØYREM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex