Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyres Hus AS
Juridisk navn:  Høyres Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51567720
Kongens Gate 29 Kongens Gate 29 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 932889463
Aksjekapital: 36.800 NOK
Etableringsdato: 5/21/1964
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
2.35%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
3.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 566.000 553.000 565.000 553.000 559.000
Resultat: 81.000 0 11.000 112.000 156.000
Egenkapital: -1.629.000 -1.692.000 -1.667.000 -1.686.000 -1.745.000
Regnskap for  Høyres Hus AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 566.000 553.000 565.000 553.000 559.000
Driftskostnader -396.000 -478.000 -481.000 -360.000 -288.000
Driftsresultat 169.000 76.000 85.000 194.000 271.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -89.000 -76.000 -74.000 -83.000 -117.000
Finans -89.000 -76.000 -74.000 -82.000 -116.000
Resultat før skatt 81.000 0 11.000 112.000 156.000
Skattekostnad -18.000 -25.000 -28.000 -53.000 -95.000
Årsresultat 63.000 -25.000 -17.000 58.000 61.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 698.000 718.000 750.000 796.000 878.000
Sum omløpsmidler 24.000 46.000 141.000 198.000 208.000
Sum eiendeler 722.000 764.000 891.000 994.000 1.086.000
Sum opptjent egenkapital -1.665.000 -1.729.000 -1.704.000 -1.786.000 -1.845.000
Sum egenkapital -1.629.000 -1.692.000 -1.667.000 -1.686.000 -1.745.000
Sum langsiktig gjeld 2.269.000 2.429.000 2.506.000 2.660.000 2.814.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 27.000 52.000 20.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 764.000 891.000 994.000 1.085.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 566.000 553.000 565.000 553.000 559.000
Driftsinntekter 566.000 553.000 565.000 553.000 559.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -46.000 -46.000 -53.000 -44.000 -29.000
Avskrivning -3.000 -7.000 -19.000 -29.000 -25.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -347.000 -425.000 -409.000 -287.000 -234.000
Driftskostnader -396.000 -478.000 -481.000 -360.000 -288.000
Driftsresultat 169.000 76.000 85.000 194.000 271.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -89.000 -76.000 -74.000 -83.000 -117.000
Finans -89.000 -76.000 -74.000 -82.000 -116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 63.000 -25.000 -17.000 58.000 61.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 538.000 556.000 581.000 609.000 662.000
Fast eiendom 160.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Maskiner anlegg 0 8.000 10.000 13.000 25.000
Driftsløsøre 0 0 4.000 20.000 36.000
Sum varige driftsmidler 160.000 162.000 169.000 187.000 216.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 698.000 718.000 750.000 796.000 878.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 6.000 4.000 25.000 4.000 0
Andre fordringer 9.000 23.000 39.000 20.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.000 18.000 77.000 174.000 207.000
Sum omløpsmidler 24.000 46.000 141.000 198.000 208.000
Sum eiendeler 722.000 764.000 891.000 994.000 1.086.000
Sum opptjent egenkapital -1.665.000 -1.729.000 -1.704.000 -1.786.000 -1.845.000
Sum egenkapital -1.629.000 -1.692.000 -1.667.000 -1.686.000 -1.745.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.269.000 2.429.000 2.506.000 2.660.000 2.814.000
Leverandørgjeld 12.000 22.000 46.000 0 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 2.000 0 16.000 5.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 3.000 6.000 4.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 27.000 52.000 20.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 721.000 764.000 891.000 994.000 1.085.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -56.000 19.000 89.000 178.000 192.000
Likviditetsgrad 1 0.3 1.7 2.7 9.9 13.0
Likviditetsgrad 2 0.3 1.7 2.7 9.9 13.1
Soliditet -226.3 -221.5 -187.1 -169.6 -160.8
Resultatgrad 29.9 13.7 1 35.1 48.5
Rentedekningsgrad 1.9 1 1.1 2.3 2.3
Gjeldsgrad -1.4 -1.5 -1.5 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet 23.5 9.9 9.5 19.6 25.1
Signatur
05.05.2020
STYRETS FORMANN OG ET MEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex