Høyres Hus AS
Juridisk navn:  Høyres Hus AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51567720
Kongens Gate 29 Kongens Gate 29 Fax:
4610 Kristiansand S 4610 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 932889463
Aksjekapital: 37.000 NOK
Etableringsdato: 5/21/1964
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Agder Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.12%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
-1.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 553.000 565.000 553.000 559.000 550.000
Resultat: 0 11.000 112.000 156.000 23.000
Egenkapital: -1.692.000 -1.667.000 -1.686.000 -1.745.000 -1.805.000
Regnskap for  Høyres Hus AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 553.000 565.000 553.000 559.000 550.000
Driftskostnader -478.000 -481.000 -360.000 -288.000 -398.000
Driftsresultat 76.000 85.000 194.000 271.000 153.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -76.000 -74.000 -83.000 -117.000 -132.000
Finans -76.000 -74.000 -82.000 -116.000 -130.000
Resultat før skatt 0 11.000 112.000 156.000 23.000
Skattekostnad -25.000 -28.000 -53.000 -95.000 -6.000
Årsresultat -25.000 -17.000 58.000 61.000 17.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 718.000 750.000 796.000 878.000 949.000
Sum omløpsmidler 46.000 141.000 198.000 208.000 208.000
Sum eiendeler 764.000 891.000 994.000 1.086.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital -1.729.000 -1.704.000 -1.786.000 -1.845.000 -1.905.000
Sum egenkapital -1.692.000 -1.667.000 -1.686.000 -1.745.000 -1.805.000
Sum langsiktig gjeld 2.429.000 2.506.000 2.660.000 2.814.000 2.945.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 52.000 20.000 16.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 764.000 891.000 994.000 1.085.000 1.157.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 553.000 565.000 553.000 559.000 550.000
Driftsinntekter 553.000 565.000 553.000 559.000 550.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -46.000 -53.000 -44.000 -29.000 -29.000
Avskrivning -7.000 -19.000 -29.000 -25.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -425.000 -409.000 -287.000 -234.000 -356.000
Driftskostnader -478.000 -481.000 -360.000 -288.000 -398.000
Driftsresultat 76.000 85.000 194.000 271.000 153.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader -76.000 -74.000 -83.000 -117.000 -132.000
Finans -76.000 -74.000 -82.000 -116.000 -130.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -25.000 -17.000 58.000 61.000 17.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 556.000 581.000 609.000 662.000 757.000
Fast eiendom 155.000 155.000 155.000 155.000 155.000
Maskiner anlegg 8.000 10.000 13.000 25.000 38.000
Driftsløsøre 0 4.000 20.000 36.000 0
Sum varige driftsmidler 162.000 169.000 187.000 216.000 192.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 718.000 750.000 796.000 878.000 949.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.000 25.000 4.000 0 16.000
Andre fordringer 23.000 39.000 20.000 1.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 77.000 174.000 207.000 174.000
Sum omløpsmidler 46.000 141.000 198.000 208.000 208.000
Sum eiendeler 764.000 891.000 994.000 1.086.000 1.157.000
Sum opptjent egenkapital -1.729.000 -1.704.000 -1.786.000 -1.845.000 -1.905.000
Sum egenkapital -1.692.000 -1.667.000 -1.686.000 -1.745.000 -1.805.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.429.000 2.506.000 2.660.000 2.814.000 2.945.000
Leverandørgjeld 22.000 46.000 0 5.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000 0 16.000 5.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 6.000 4.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 52.000 20.000 16.000 17.000
Sum gjeld og egenkapital 764.000 891.000 994.000 1.085.000 1.157.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 19.000 89.000 178.000 192.000 191.000
Likviditetsgrad 1 1.7 2.7 9.9 13.0 12.2
Likviditetsgrad 2 1.7 2.7 9.9 13.1 12.3
Soliditet -221.5 -187.1 -169.6 -160.8 -156.0
Resultatgrad 13.7 1 35.1 48.5 27.8
Rentedekningsgrad 1 1.1 2.3 2.3 1.2
Gjeldsgrad -1.5 -1.5 -1.6 -1.6 -1.6
Total kapitalrentabilitet 9.9 9.5 19.6 25.1 13.4
Signatur
08.08.2017
STYRETS FORMANN OG ET MEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
08.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex