Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyres Pensjonskasse
Juridisk navn:  Høyres Pensjonskasse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 21090303
C/O Gabler As Postboks 1818 Vika Henrik Ibsens Gate 100 Fax: 22829080
0123 Oslo 255 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 979251912
Aksjekapital: 1.968 NOK
Etableringsdato: 8/1/1948 1
Foretakstype: PK
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Gabler Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
123.75%
Resultat  
  
189.75%
Egenkapital  
  
18.92%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 20.191.000 9.024.000 13.758.000 14.672.000 9.434.000
Resultat: 2.063.000 712.000 411.000 1.187.000 -2.876.000
Egenkapital: 10.886.000 9.154.000 8.636.000 8.225.000 4.538.000
Regnskap for  Høyres Pensjonskasse
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 20.191.000 9.024.000 13.758.000 14.672.000 9.434.000
Driftskostnader 18.103.000 7.950.000 11.283.000 13.846.000 12.368.000
Driftsresultat 1.281.000 812.000 -10.000 798.000 -2.937.000
Finansinntekter 815.000 -68.000 449.000 411.000 71.000
Finanskostnader 32.000 32.000 28.000 22.000 10.000
Finans 847.000 -36.000 477.000 433.000 81.000
Resultat før skatt 2.063.000 712.000 411.000 1.187.000 -2.876.000
Skattekostnad -332.000 -192.000 0 0 4.000
Årsresultat 1.731.000 520.000 411.000 1.187.000 -2.880.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 121.927.000 105.328.000 102.877.000 94.921.000 82.741.000
Sum omløpsmidler 4.192.000 5.101.000 3.628.000 805.000 662.000
Sum eiendeler 126.119.000 110.429.000 106.505.000 95.726.000 83.403.000
Sum opptjent egenkapital 2.625.000 893.000 375.000 -36.000 -1.223.000
Sum egenkapital 10.886.000 9.154.000 8.636.000 8.225.000 4.538.000
Sum langsiktig gjeld 115.695.000 101.371.000 97.770.000 87.141.000 78.562.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 619.000 99.000 360.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 126.999.000 111.144.000 106.505.000 95.726.000 83.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 20.191.000 9.024.000 13.758.000 14.672.000 9.434.000
Driftsinntekter 20.191.000 9.024.000 13.758.000 14.672.000 9.434.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 18.103.000 7.950.000 11.283.000 13.846.000 12.368.000
Driftskostnader 18.103.000 7.950.000 11.283.000 13.846.000 12.368.000
Driftsresultat 1.281.000 812.000 -10.000 798.000 -2.937.000
Finansinntekter 815.000 -68.000 449.000 411.000 71.000
Finanskostnader 32.000 32.000 28.000 22.000 10.000
Finans 847.000 -36.000 477.000 433.000 81.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.731.000 520.000 411.000 1.187.000 -2.880.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 121.927.000 105.328.000 102.877.000 94.921.000 82.741.000
Sum anleggsmidler 121.927.000 105.328.000 102.877.000 94.921.000 82.741.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.596.000 0 215.000 593.000
Andre fordringer 4.192.000 3.505.000 3.628.000 590.000 69.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.192.000 5.101.000 3.628.000 805.000 662.000
Sum eiendeler 126.119.000 110.429.000 106.505.000 95.726.000 83.403.000
Sum opptjent egenkapital 2.625.000 893.000 375.000 -36.000 -1.223.000
Sum egenkapital 10.886.000 9.154.000 8.636.000 8.225.000 4.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 115.695.000 101.371.000 97.770.000 87.141.000 78.562.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 115.695.000 101.371.000 97.770.000 87.141.000 78.562.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 418.000 619.000 99.000 360.000 302.000
Sum kortsiktig gjeld 418.000 619.000 99.000 360.000 302.000
Sum gjeld og egenkapital 126.999.000 111.144.000 106.505.000 95.726.000 83.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.774.000 4.482.000 3.529.000 445.000 360.000
Likviditetsgrad 1 1 8.2 36.6 2.2 2.2
Likviditetsgrad 2 1 8.2 36.6 2.2 2.2
Soliditet 8.6 8.2 8.1 8.6 5.4
Resultatgrad 6.3 9 -0.1 5.4 -31.1
Rentedekningsgrad -25.4 0.4 -36.3 286.6
Gjeldsgrad 10.7 11.1 11.3 10.6 17.4
Total kapitalrentabilitet 1.7 0.7 0.4 1.3 -3.4
Signatur
15.09.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER DAGLIG
LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex