Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyres Stortingsgruppe
Juridisk navn:  Høyres Stortingsgruppe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23313345
Stortinget Karl Johans Gate 22 Fax: 23313851
0026 Oslo 26 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985569258
Aksjekapital: 54.649.000 NOK
Antall ansatte: 41
Etableringsdato: 10/1/2001
Foretakstype: ANNA
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.29%
Resultat  
  
-29.33%
Egenkapital  
  
8.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 40.385.000 41.761.000 40.691.000 39.551.000 38.387.000
Resultat: 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000 11.049.000
Egenkapital: 59.396.000 54.649.000 47.933.000 42.324.000 36.453.000
Regnskap for  Høyres Stortingsgruppe
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 40.385.000 41.761.000 40.691.000 39.551.000 38.387.000
Driftskostnader -35.879.000 -38.727.000 -37.489.000 -34.920.000 -28.800.000
Driftsresultat 4.506.000 3.035.000 3.202.000 4.632.000 9.587.000
Finansinntekter 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000 1.463.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000 1.463.000
Resultat før skatt 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000 11.049.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000 11.049.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 72.000 98.000 31.000 0
Sum omløpsmidler 64.106.000 58.889.000 53.015.000 47.254.000 41.115.000
Sum eiendeler 64.138.000 58.961.000 53.113.000 47.285.000 41.115.000
Sum opptjent egenkapital 59.396.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 59.396.000 54.649.000 47.933.000 42.324.000 36.453.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.742.000 4.311.000 5.180.000 4.961.000 4.662.000
Sum gjeld og egenkapital 64.138.000 58.960.000 53.113.000 47.285.000 41.115.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 41.761.000 40.691.000 39.551.000 0
Andre inntekter 40.385.000 0 0 0 38.387.000
Driftsinntekter 40.385.000 41.761.000 40.691.000 39.551.000 38.387.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -28.744.000 -30.268.000 -31.159.000 -28.094.000 -22.886.000
Avskrivning -40.000 -47.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.095.000 -8.412.000 -6.329.000 -6.826.000 -5.914.000
Driftskostnader -35.879.000 -38.727.000 -37.489.000 -34.920.000 -28.800.000
Driftsresultat 4.506.000 3.035.000 3.202.000 4.632.000 9.587.000
Finansinntekter 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000 1.463.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000 1.463.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000 11.049.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 32.000 72.000 98.000 31.000 0
Sum varige driftsmidler 32.000 72.000 98.000 31.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 72.000 98.000 31.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 72.000 72.000 166.000
Andre fordringer 366.000 297.000 271.000 108.000 0
Sum investeringer 51.839.000 51.747.000 38.289.000 36.067.000 23.080.000
Kasse, bank 11.902.000 6.844.000 14.382.000 11.008.000 17.869.000
Sum omløpsmidler 64.106.000 58.889.000 53.015.000 47.254.000 41.115.000
Sum eiendeler 64.138.000 58.961.000 53.113.000 47.285.000 41.115.000
Sum opptjent egenkapital 59.396.000 0 0 0 0
Sum egenkapital 59.396.000 54.649.000 47.933.000 42.324.000 36.453.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 702.000 291.000 597.000 912.000 1.069.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.945.000 1.818.000 2.267.000 2.057.000 1.705.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.095.000 2.202.000 2.316.000 1.992.000 1.888.000
Sum kortsiktig gjeld 4.742.000 4.311.000 5.180.000 4.961.000 4.662.000
Sum gjeld og egenkapital 64.138.000 58.960.000 53.113.000 47.285.000 41.115.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.364.000 54.578.000 47.835.000 42.293.000 36.453.000
Likviditetsgrad 1 13.5 13.7 10.2 9.5 8.8
Likviditetsgrad 2 13.5 13.7 10.2 9.6 8.9
Soliditet 92.6 92.7 90.2 89.5 88.7
Resultatgrad 11.2 7.3 7.9 11.7 25.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 7.4 11.4 10.6 12.4 26.9
Signatur
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex