Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Høyres Stortingsgruppe
Juridisk navn:  Høyres Stortingsgruppe
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23313345
Stortinget Karl Johans Gate 22 Fax: 23313851
0026 Oslo 26 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 985569258
Aksjekapital: 54.649.000 NOK
Antall ansatte: 49
Etableringsdato: 10/1/2001
Foretakstype: ANNA
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.85%
Resultat  
  
89.28%
Egenkapital  
  
15.13%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 41.535.000 40.385.000 41.761.000 40.691.000 39.551.000
Resultat: 8.985.000 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000
Egenkapital: 68.381.000 59.396.000 54.649.000 47.933.000 42.324.000
Regnskap for  Høyres Stortingsgruppe
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 41.535.000 40.385.000 41.761.000 40.691.000 39.551.000
Driftskostnader -38.374.000 -35.879.000 -38.727.000 -37.489.000 -34.920.000
Driftsresultat 3.161.000 4.506.000 3.035.000 3.202.000 4.632.000
Finansinntekter 5.824.000 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.824.000 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000
Resultat før skatt 8.985.000 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.985.000 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.000 32.000 72.000 98.000 31.000
Sum omløpsmidler 73.546.000 64.106.000 58.889.000 53.015.000 47.254.000
Sum eiendeler 73.549.000 64.138.000 58.961.000 53.113.000 47.285.000
Sum opptjent egenkapital 68.381.000 59.396.000 0 0 0
Sum egenkapital 68.381.000 59.396.000 54.649.000 47.933.000 42.324.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.169.000 4.742.000 4.311.000 5.180.000 4.961.000
Sum gjeld og egenkapital 73.550.000 64.138.000 58.960.000 53.113.000 47.285.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 41.535.000 0 41.761.000 40.691.000 39.551.000
Andre inntekter 0 40.385.000 0 0 0
Driftsinntekter 41.535.000 40.385.000 41.761.000 40.691.000 39.551.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -31.148.000 -28.744.000 -30.268.000 -31.159.000 -28.094.000
Avskrivning -28.000 -40.000 -47.000 -1.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.198.000 -7.095.000 -8.412.000 -6.329.000 -6.826.000
Driftskostnader -38.374.000 -35.879.000 -38.727.000 -37.489.000 -34.920.000
Driftsresultat 3.161.000 4.506.000 3.035.000 3.202.000 4.632.000
Finansinntekter 5.824.000 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 5.824.000 241.000 3.682.000 2.407.000 1.239.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.985.000 4.747.000 6.717.000 5.609.000 5.871.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.000 32.000 72.000 98.000 31.000
Sum varige driftsmidler 3.000 32.000 72.000 98.000 31.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.000 32.000 72.000 98.000 31.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 72.000 72.000
Andre fordringer 416.000 366.000 297.000 271.000 108.000
Sum investeringer 66.524.000 51.839.000 51.747.000 38.289.000 36.067.000
Kasse, bank 6.606.000 11.902.000 6.844.000 14.382.000 11.008.000
Sum omløpsmidler 73.546.000 64.106.000 58.889.000 53.015.000 47.254.000
Sum eiendeler 73.549.000 64.138.000 58.961.000 53.113.000 47.285.000
Sum opptjent egenkapital 68.381.000 59.396.000 0 0 0
Sum egenkapital 68.381.000 59.396.000 54.649.000 47.933.000 42.324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 890.000 702.000 291.000 597.000 912.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.973.000 1.945.000 1.818.000 2.267.000 2.057.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.305.000 2.095.000 2.202.000 2.316.000 1.992.000
Sum kortsiktig gjeld 5.169.000 4.742.000 4.311.000 5.180.000 4.961.000
Sum gjeld og egenkapital 73.550.000 64.138.000 58.960.000 53.113.000 47.285.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 68.377.000 59.364.000 54.578.000 47.835.000 42.293.000
Likviditetsgrad 1 14.2 13.5 13.7 10.2 9.5
Likviditetsgrad 2 14.2 13.5 13.7 10.2 9.6
Soliditet 9 92.6 92.7 90.2 89.5
Resultatgrad 7.6 11.2 7.3 7.9 11.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 12.2 7.4 11.4 10.6 12.4
Signatur
10.03.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex