H A Helgesen & Sønner AS
Juridisk navn:  H A Helgesen & Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40102320
Rabbeneset 21 Rabbeneset 21 Fax: 70195034
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 938301565
Aksjekapital: 290.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 6/1/1985 1
Foretakstype: AS
Revisor: Nordal Revisjonsbureau AS
Regnskapsfører: Økonomi & Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.32%
Resultat  
  
-35.51%
Egenkapital  
  
18.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 9.968.000 10.101.000 8.921.000 5.960.000 5.623.000
Resultat: 1.431.000 2.219.000 1.837.000 198.000 339.000
Egenkapital: 5.396.000 4.563.000 3.144.000 2.036.000 2.035.000
Regnskap for  H A Helgesen & Sønner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 9.968.000 10.101.000 8.921.000 5.960.000 5.623.000
Driftskostnader -8.549.000 -7.901.000 -7.076.000 -5.761.000 -5.303.000
Driftsresultat 1.419.000 2.200.000 1.844.000 199.000 321.000
Finansinntekter 26.000 112.000 10.000 11.000 26.000
Finanskostnader -15.000 -94.000 -17.000 -13.000 -9.000
Finans 11.000 18.000 -7.000 -2.000 17.000
Resultat før skatt 1.431.000 2.219.000 1.837.000 198.000 339.000
Skattekostnad -338.000 -540.000 -468.000 -57.000 -95.000
Årsresultat 1.093.000 1.679.000 1.368.000 141.000 244.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 476.000 394.000 277.000 292.000 318.000
Sum omløpsmidler 6.954.000 8.199.000 6.852.000 2.856.000 3.017.000
Sum eiendeler 7.430.000 8.593.000 7.129.000 3.148.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 5.106.000 4.273.000 2.854.000 1.746.000 1.745.000
Sum egenkapital 5.396.000 4.563.000 3.144.000 2.036.000 2.035.000
Sum langsiktig gjeld 0 2.018.000 2.150.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.035.000 2.013.000 1.835.000 1.111.000 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 7.431.000 8.594.000 7.129.000 3.147.000 3.335.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.900.000 10.028.000 8.921.000 5.960.000 5.623.000
Andre inntekter 69.000 73.000 0 0 0
Driftsinntekter 9.968.000 10.101.000 8.921.000 5.960.000 5.623.000
Varekostnad -1.850.000 -1.578.000 -1.548.000 -1.200.000 -726.000
Lønninger -4.804.000 -4.291.000 -3.750.000 -3.142.000 -3.033.000
Avskrivning -152.000 -117.000 -86.000 -79.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.743.000 -1.915.000 -1.692.000 -1.340.000 -1.466.000
Driftskostnader -8.549.000 -7.901.000 -7.076.000 -5.761.000 -5.303.000
Driftsresultat 1.419.000 2.200.000 1.844.000 199.000 321.000
Finansinntekter 26.000 112.000 10.000 11.000 26.000
Finanskostnader -15.000 -94.000 -17.000 -13.000 -9.000
Finans 11.000 18.000 -7.000 -2.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -260.000 -260.000 -260.000 -140.000 -100.000
Årsresultat 1.093.000 1.679.000 1.368.000 141.000 244.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 11.000 11.000 8.000 42.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 470.000 373.000 204.000 200.000 48.000
Driftsløsøre 1.000 10.000 62.000 84.000 228.000
Sum varige driftsmidler 471.000 383.000 266.000 284.000 276.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 476.000 394.000 277.000 292.000 318.000
Varebeholdning 69.000 62.000 77.000 61.000 21.000
Kundefordringer 657.000 577.000 662.000 411.000 489.000
Andre fordringer 813.000 3.039.000 2.704.000 563.000 449.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.416.000 4.521.000 3.409.000 1.821.000 2.057.000
Sum omløpsmidler 6.954.000 8.199.000 6.852.000 2.856.000 3.017.000
Sum eiendeler 7.430.000 8.593.000 7.129.000 3.148.000 3.335.000
Sum opptjent egenkapital 5.106.000 4.273.000 2.854.000 1.746.000 1.745.000
Sum egenkapital 5.396.000 4.563.000 3.144.000 2.036.000 2.035.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 2.018.000 2.150.000 0 0
Leverandørgjeld 140.000 162.000 140.000 70.000 89.000
Betalbar skatt 331.000 540.000 472.000 23.000 126.000
Skyldig offentlige avgifter 607.000 560.000 458.000 396.000 417.000
Utbytte -260.000 -260.000 -260.000 -140.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 698.000 491.000 505.000 483.000 568.000
Sum kortsiktig gjeld 2.035.000 2.013.000 1.835.000 1.111.000 1.300.000
Sum gjeld og egenkapital 7.431.000 8.594.000 7.129.000 3.147.000 3.335.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.919.000 6.186.000 5.017.000 1.745.000 1.717.000
Likviditetsgrad 1 3.4 4 3.7 2.6 2.3
Likviditetsgrad 2 3.4 4 3.7 2.6 2.4
Soliditet 72.6 53.1 44.1 64.7 61.0
Resultatgrad 14.2 21.8 20.7 3.3 5.7
Rentedekningsgrad 94.6 23.4 108.5 16.2 38.6
Gjeldsgrad 0.4 0.9 1.3 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 19.4 26.9 2 6.7 10.4
Signatur
26.08.2011
TORE HELGESEN
HERMANN ALRICK HELGESEN
HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex