H.G. Dolmen Invest As
Juridisk navn:  H.G. Dolmen Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Harald Gunnar Dolmen Naustbukta Naustbukta Fax:
7990 Naustbukta 7990 Naustbukta
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Nærøy
Org.nr: 918562680
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 1/31/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: -45.000
Egenkapital: 22.981.000
Regnskap for  H.G. Dolmen Invest As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -45.000
Driftsresultat -45.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Resultat før skatt -45.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.175.000
Sum omløpsmidler 2.840.000
Sum eiendeler 23.015.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 22.981.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 35.000
Sum gjeld og egenkapital 23.016.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -45.000
Driftskostnader -45.000
Driftsresultat -45.000
Finansinntekter 1.000
Finanskostnader 0
Finans 1.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 20.175.000
Sum anleggsmidler 20.175.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.840.000
Sum omløpsmidler 2.840.000
Sum eiendeler 23.015.000
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 22.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000
Sum kortsiktig gjeld 35.000
Sum gjeld og egenkapital 23.016.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.805.000
Likviditetsgrad 1 81.1
Likviditetsgrad 2 81.1
Soliditet 99.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -0.2
Signatur
09.06.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex