H H Rasmussen AS
Juridisk navn:  H H Rasmussen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90186025
Grønnerødvegen 213 Grønnerødvegen 213 Fax:
3719 Skien 3719 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 989282352
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 12
Etableringsdato: 12/15/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Skien Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
32.82%
Resultat  
  
70.46%
Egenkapital  
  
-16.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.294.000 3.233.000 3.297.000 3.329.000 2.461.000
Resultat: 1.379.000 809.000 507.000 511.000 356.000
Egenkapital: 1.175.000 1.400.000 2.078.000 1.696.000 1.313.000
Regnskap for  H H Rasmussen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.294.000 3.233.000 3.297.000 3.329.000 2.461.000
Driftskostnader -2.926.000 -2.426.000 -2.800.000 -2.825.000 -2.114.000
Driftsresultat 1.367.000 807.000 497.000 504.000 347.000
Finansinntekter 12.000 5.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 12.000 3.000 10.000 7.000 10.000
Resultat før skatt 1.379.000 809.000 507.000 511.000 356.000
Skattekostnad -304.000 -187.000 -124.000 -128.000 -99.000
Årsresultat 1.075.000 622.000 383.000 383.000 257.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 707.000 515.000 684.000 535.000 694.000
Sum omløpsmidler 1.293.000 1.477.000 2.001.000 1.819.000 1.116.000
Sum eiendeler 2.000.000 1.992.000 2.685.000 2.354.000 1.810.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.300.000 1.978.000 1.596.000 1.213.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.400.000 2.078.000 1.696.000 1.313.000
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 13.000 0 8.000
Sum kortsiktig gjeld 825.000 587.000 594.000 659.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000.000 1.992.000 2.685.000 2.355.000 1.810.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.294.000 3.233.000 3.206.000 3.329.000 2.461.000
Andre inntekter 0 0 91.000 0 0
Driftsinntekter 4.294.000 3.233.000 3.297.000 3.329.000 2.461.000
Varekostnad -101.000 -47.000 -75.000 -281.000 -125.000
Lønninger -2.194.000 -1.833.000 -2.065.000 -2.050.000 -1.539.000
Avskrivning -223.000 -168.000 -180.000 -161.000 -121.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -408.000 -378.000 -480.000 -333.000 -329.000
Driftskostnader -2.926.000 -2.426.000 -2.800.000 -2.825.000 -2.114.000
Driftsresultat 1.367.000 807.000 497.000 504.000 347.000
Finansinntekter 12.000 5.000 10.000 7.000 10.000
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 0
Finans 12.000 3.000 10.000 7.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.300.000 0 0 0
Årsresultat 1.075.000 622.000 383.000 383.000 257.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 3.000 0 0 2.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 704.000 515.000 684.000 533.000 694.000
Sum varige driftsmidler 704.000 515.000 684.000 533.000 694.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 707.000 515.000 684.000 535.000 694.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 655.000 180.000 108.000 476.000 549.000
Andre fordringer 41.000 33.000 19.000 40.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 597.000 1.264.000 1.875.000 1.303.000 544.000
Sum omløpsmidler 1.293.000 1.477.000 2.001.000 1.819.000 1.116.000
Sum eiendeler 2.000.000 1.992.000 2.685.000 2.354.000 1.810.000
Sum opptjent egenkapital 1.075.000 1.300.000 1.978.000 1.596.000 1.213.000
Sum egenkapital 1.175.000 1.400.000 2.078.000 1.696.000 1.313.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 5.000 13.000 0 8.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 5.000 13.000 0 8.000
Leverandørgjeld 0 45.000 21.000 22.000 27.000
Betalbar skatt 312.000 195.000 109.000 139.000 92.000
Skyldig offentlige avgifter 346.000 204.000 301.000 341.000 247.000
Utbytte 0 -1.300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 167.000 143.000 162.000 157.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 825.000 587.000 594.000 659.000 489.000
Sum gjeld og egenkapital 2.000.000 1.992.000 2.685.000 2.355.000 1.810.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 468.000 890.000 1.407.000 1.160.000 627.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5 3.4 2.8 2.3
Likviditetsgrad 2 1.6 2.5 3.4 2.8 2.3
Soliditet 58.8 70.3 77.4 7 72.5
Resultatgrad 31.8 2 15.1 15.1 14.1
Rentedekningsgrad 403.5
Gjeldsgrad 0.7 0.4 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 6 40.8 18.9 21.7 19.7
Signatur
09.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex