Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H I Giørtz Sønner AS
Juridisk navn:  H I Giørtz Sønner AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70198100
Sjukenesstranda 100 Sjukenesstranda 100 Fax: 70198101
6037 Eidsnes 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 936710379
Aksjekapital: 45.343.826 NOK
Antall ansatte: 191
Etableringsdato: 2/28/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.15%
Resultat  
  
-11.61%
Egenkapital  
  
-70.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.328.482.000 3.258.292.000 2.963.334.000 2.647.884.000 2.544.371.000
Resultat: 82.049.000 92.828.000 89.802.000 96.414.000 91.027.000
Egenkapital: 199.462.000 676.400.000 625.929.000 574.902.000 523.037.000
Regnskap for  H I Giørtz Sønner AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.328.482.000 3.258.292.000 2.963.334.000 2.647.884.000 2.544.371.000
Driftskostnader -3.250.909.000 -3.171.534.000 -2.895.093.000 -2.564.267.000 -2.462.171.000
Driftsresultat 77.572.000 86.759.000 68.240.000 83.617.000 82.200.000
Finansinntekter 4.499.000 6.388.000 21.719.000 13.159.000 9.565.000
Finanskostnader -22.000 -319.000 -157.000 -362.000 -739.000
Finans 4.477.000 6.069.000 21.562.000 12.797.000 8.826.000
Resultat før skatt 82.049.000 92.828.000 89.802.000 96.414.000 91.027.000
Skattekostnad -18.902.000 -22.357.000 -18.775.000 -24.548.000 -24.189.000
Årsresultat 63.148.000 70.471.000 71.027.000 71.865.000 66.838.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 93.704.000 447.506.000 493.316.000 389.345.000 363.927.000
Sum omløpsmidler 330.566.000 482.301.000 368.898.000 383.783.000 350.681.000
Sum eiendeler 424.270.000 929.807.000 862.214.000 773.128.000 714.608.000
Sum opptjent egenkapital 150.163.000 545.931.000 495.460.000 444.433.000 392.568.000
Sum egenkapital 199.462.000 676.400.000 625.929.000 574.902.000 523.037.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 347.000
Sum kortsiktig gjeld 224.807.000 253.407.000 236.286.000 198.226.000 191.224.000
Sum gjeld og egenkapital 424.270.000 929.807.000 862.215.000 773.128.000 714.608.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.312.945.000 3.241.657.000 2.947.944.000 2.628.673.000 2.530.157.000
Andre inntekter 15.537.000 16.635.000 15.390.000 19.211.000 14.214.000
Driftsinntekter 3.328.482.000 3.258.292.000 2.963.334.000 2.647.884.000 2.544.371.000
Varekostnad -3.060.918.000 -2.992.423.000 -2.718.931.000 -2.420.603.000 -2.328.442.000
Lønninger -113.116.000 -105.851.000 -104.990.000 -87.278.000 -81.982.000
Avskrivning -20.235.000 -23.850.000 -23.327.000 -20.520.000 -18.318.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -56.640.000 -49.410.000 -47.845.000 -35.866.000 -33.429.000
Driftskostnader -3.250.909.000 -3.171.534.000 -2.895.093.000 -2.564.267.000 -2.462.171.000
Driftsresultat 77.572.000 86.759.000 68.240.000 83.617.000 82.200.000
Finansinntekter 4.499.000 6.388.000 21.719.000 13.159.000 9.565.000
Finanskostnader -22.000 -319.000 -157.000 -362.000 -739.000
Finans 4.477.000 6.069.000 21.562.000 12.797.000 8.826.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Årsresultat 63.148.000 70.471.000 71.027.000 71.865.000 66.838.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.021.000 3.914.000 2.851.000 2.485.000 2.808.000
Fast eiendom 52.202.000 39.561.000 46.498.000 48.493.000 58.679.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.169.000 32.521.000 40.088.000 40.506.000 28.117.000
Sum varige driftsmidler 75.371.000 83.227.000 86.586.000 88.998.000 86.796.000
Sum finansielle anleggsmidler 12.312.000 360.365.000 403.879.000 297.862.000 274.322.000
Sum anleggsmidler 93.704.000 447.506.000 493.316.000 389.345.000 363.927.000
Varebeholdning 96.973.000 92.356.000 97.514.000 81.647.000 73.212.000
Kundefordringer 69.113.000 100.296.000 98.184.000 70.504.000 67.702.000
Andre fordringer 1.171.000 1.855.000 5.706.000 1.840.000 1.395.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 163.309.000 287.794.000 167.494.000 229.791.000 208.374.000
Sum omløpsmidler 330.566.000 482.301.000 368.898.000 383.783.000 350.681.000
Sum eiendeler 424.270.000 929.807.000 862.214.000 773.128.000 714.608.000
Sum opptjent egenkapital 150.163.000 545.931.000 495.460.000 444.433.000 392.568.000
Sum egenkapital 199.462.000 676.400.000 625.929.000 574.902.000 523.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 347.000
Leverandørgjeld 156.787.000 177.503.000 172.273.000 131.723.000 123.947.000
Betalbar skatt 18.686.000 22.888.000 19.141.000 24.124.000 24.112.000
Skyldig offentlige avgifter 9.536.000 12.824.000 7.347.000 7.230.000 8.284.000
Utbytte -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000 -20.000.000
Annen kortsiktig gjeld 19.798.000 20.193.000 17.524.000 15.149.000 14.881.000
Sum kortsiktig gjeld 224.807.000 253.407.000 236.286.000 198.226.000 191.224.000
Sum gjeld og egenkapital 424.270.000 929.807.000 862.215.000 773.128.000 714.608.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 105.759.000 228.894.000 132.612.000 185.557.000 159.457.000
Likviditetsgrad 1 1 1.9 1.6 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1 1.5 1.1 1.6 1.5
Soliditet 4 72.7 72.6 74.4 73.2
Resultatgrad 2.3 2.7 2.3 3.2 3.2
Rentedekningsgrad 3 2 434.6 267.3 124.2
Gjeldsgrad 1.1 0.4 0.4 0.3 0.4
Total kapitalrentabilitet 19.3 1 10.4 12.5 12.8
Signatur
26.08.2011
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER SAMMEN MED ET STYREMEDLEM.
Prokurister
26.08.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex