H Oustad AS
Juridisk navn:  H Oustad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22870509
c/o Hans Ola Oustad Gamle Stangeveg 205 Schweigaards gate 50A Fax:
2335 Stange 191 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 881168162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/1999 1
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Fakta Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.1%
Resultat  
  
197.3%
Egenkapital  
  
5.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.014.000 921.000 589.000 420.000 431.000
Resultat: 1.875.000 -1.927.000 21.306.000 258.000 -155.000
Egenkapital: 27.377.000 26.002.000 29.029.000 9.197.000 9.965.000
Regnskap for  H Oustad AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.014.000 921.000 589.000 420.000 431.000
Driftskostnader -525.000 -719.000 -1.208.000 -180.000 -189.000
Driftsresultat 489.000 202.000 -620.000 240.000 242.000
Finansinntekter 2.060.000 -1.402.000 22.117.000 172.000 197.000
Finanskostnader -673.000 -725.000 -191.000 -154.000 -594.000
Finans 1.387.000 -2.127.000 21.926.000 18.000 -397.000
Resultat før skatt 1.875.000 -1.927.000 21.306.000 258.000 -155.000
Skattekostnad 0 0 26.000 -26.000 0
Årsresultat 1.875.000 -1.927.000 21.332.000 232.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.208.000 24.021.000 24.146.000 13.077.000 13.170.000
Sum omløpsmidler 7.447.000 16.121.000 10.984.000 1.068.000 1.942.000
Sum eiendeler 35.655.000 40.142.000 35.130.000 14.145.000 15.112.000
Sum opptjent egenkapital 27.277.000 25.902.000 28.929.000 9.097.000 9.865.000
Sum egenkapital 27.377.000 26.002.000 29.029.000 9.197.000 9.965.000
Sum langsiktig gjeld 7.709.000 13.035.000 4.414.000 3.795.000 3.975.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 1.105.000 1.688.000 1.153.000 1.171.000
Sum gjeld og egenkapital 35.654.000 40.142.000 35.131.000 14.145.000 15.111.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.014.000 921.000 589.000 420.000 431.000
Driftsinntekter 1.014.000 921.000 589.000 420.000 431.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -12.000 0 0 -14.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -719.000 -1.208.000 -166.000 -183.000
Driftskostnader -525.000 -719.000 -1.208.000 -180.000 -189.000
Driftsresultat 489.000 202.000 -620.000 240.000 242.000
Finansinntekter 2.060.000 -1.402.000 22.117.000 172.000 197.000
Finanskostnader -673.000 -725.000 -191.000 -154.000 -594.000
Finans 1.387.000 -2.127.000 21.926.000 18.000 -397.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -1.100.000 -1.500.000 0 0
Årsresultat 1.875.000 -1.927.000 21.332.000 232.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 16.909.000 11.331.000 11.182.000 7.076.000 7.076.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 14.000
Sum varige driftsmidler 16.909.000 11.331.000 11.182.000 7.076.000 7.090.000
Sum finansielle anleggsmidler 11.299.000 12.690.000 12.964.000 6.001.000 6.080.000
Sum anleggsmidler 28.208.000 24.021.000 24.146.000 13.077.000 13.170.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 0 8.000 8.000 84.000
Andre fordringer 52.000 129.000 144.000 197.000 202.000
Sum investeringer 7.208.000 15.359.000 4.862.000 2.000 2.000
Kasse, bank 160.000 633.000 5.970.000 861.000 1.654.000
Sum omløpsmidler 7.447.000 16.121.000 10.984.000 1.068.000 1.942.000
Sum eiendeler 35.655.000 40.142.000 35.130.000 14.145.000 15.112.000
Sum opptjent egenkapital 27.277.000 25.902.000 28.929.000 9.097.000 9.865.000
Sum egenkapital 27.377.000 26.002.000 29.029.000 9.197.000 9.965.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 26.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.709.000 13.035.000 4.414.000 3.795.000 3.975.000
Leverandørgjeld 17.000 5.000 125.000 0 11.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 63.000 0 0
Utbytte -500.000 -1.100.000 -1.500.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 0 0 1.153.000 1.160.000
Sum kortsiktig gjeld 568.000 1.105.000 1.688.000 1.153.000 1.171.000
Sum gjeld og egenkapital 35.654.000 40.142.000 35.131.000 14.145.000 15.111.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.879.000 15.016.000 9.296.000 -85.000 771.000
Likviditetsgrad 1 13.1 14.6 6.5 0.9 1.7
Likviditetsgrad 2 13.1 14.6 6.5 0.9 1.7
Soliditet 76.8 64.8 82.6 6 65.9
Resultatgrad 48.2 21.9 -105.3 57.1 56.1
Rentedekningsgrad 0.7 0.3 -3.2 1.6 0.7
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.2 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet 7.1 61.2 2.9 2.9
Signatur
19.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex