Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
H Sverdrup Industrier AS
Juridisk navn:  H Sverdrup Industrier AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Korsgata 39 Korsgata 39 Fax:
2315 Hamar 2315 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 985554285
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/12/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Sandberg Revisjon AS
Regnskapsfører: Økonomipartner Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
177.24%
Egenkapital  
  
13.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 3.715.000 1.340.000 630.000 3.062.000 2.528.000
Egenkapital: 30.978.000 27.263.000 28.814.000 28.483.000 25.422.000
Regnskap for  H Sverdrup Industrier AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -144.000 -232.000 -156.000 -91.000 -184.000
Driftsresultat -144.000 -232.000 -156.000 -91.000 -184.000
Finansinntekter 4.101.000 1.838.000 1.090.000 3.613.000 3.070.000
Finanskostnader -243.000 -266.000 -304.000 -461.000 -359.000
Finans 3.858.000 1.572.000 786.000 3.152.000 2.711.000
Resultat før skatt 3.715.000 1.340.000 630.000 3.062.000 2.528.000
Skattekostnad 0 4.000 0 0 0
Årsresultat 3.715.000 1.344.000 630.000 3.062.000 2.528.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.843.000 28.720.000 32.526.000 32.011.000 31.045.000
Sum omløpsmidler 5.254.000 3.598.000 2.195.000 3.191.000 1.867.000
Sum eiendeler 34.097.000 32.318.000 34.721.000 35.202.000 32.912.000
Sum opptjent egenkapital 30.878.000 27.163.000 28.714.000 28.383.000 25.322.000
Sum egenkapital 30.978.000 27.263.000 28.814.000 28.483.000 25.422.000
Sum langsiktig gjeld 2.965.000 4.862.000 5.702.000 6.506.000 7.267.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000 193.000 205.000 212.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 34.097.000 32.318.000 34.721.000 35.201.000 32.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -232.000 -156.000 -91.000 -184.000
Driftskostnader -144.000 -232.000 -156.000 -91.000 -184.000
Driftsresultat -144.000 -232.000 -156.000 -91.000 -184.000
Finansinntekter 4.101.000 1.838.000 1.090.000 3.613.000 3.070.000
Finanskostnader -243.000 -266.000 -304.000 -461.000 -359.000
Finans 3.858.000 1.572.000 786.000 3.152.000 2.711.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Årsresultat 3.715.000 1.344.000 630.000 3.062.000 2.528.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 28.843.000 28.720.000 32.526.000 32.011.000 31.045.000
Sum anleggsmidler 28.843.000 28.720.000 32.526.000 32.011.000 31.045.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 3.732.000 2.341.000 1.209.000 1.238.000 59.000
Sum investeringer 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000
Kasse, bank 1.302.000 1.036.000 766.000 1.732.000 1.588.000
Sum omløpsmidler 5.254.000 3.598.000 2.195.000 3.191.000 1.867.000
Sum eiendeler 34.097.000 32.318.000 34.721.000 35.202.000 32.912.000
Sum opptjent egenkapital 30.878.000 27.163.000 28.714.000 28.383.000 25.322.000
Sum egenkapital 30.978.000 27.263.000 28.814.000 28.483.000 25.422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.965.000 4.862.000 5.702.000 6.506.000 7.267.000
Leverandørgjeld 0 1.000 1.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 154.000 193.000 204.000 212.000 222.000
Sum kortsiktig gjeld 154.000 193.000 205.000 212.000 223.000
Sum gjeld og egenkapital 34.097.000 32.318.000 34.721.000 35.201.000 32.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.100.000 3.405.000 1.990.000 2.979.000 1.644.000
Likviditetsgrad 1 34.1 18.6 10.7 15.1 8.4
Likviditetsgrad 2 34.1 18.6 10.7 15.1 8.4
Soliditet 90.9 84.4 8 80.9 77.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.6 -0.9 -0.5 -0.2 8.0
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.6 5 2.7 1 8.8
Signatur
28.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex