Ha & Bmå Holding As
Juridisk navn:  Ha & Bmå Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jektveien 11 Jektveien 11 Fax:
8616 Mo i Rana 8616 Mo i Rana
Fylke: Kommune:
Nordland Rana
Org.nr: 912330346
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 -4.000
Egenkapital: 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Regnskap for  Ha & Bmå Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -4.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 -4.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum langsiktig gjeld 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -4.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -4.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -4.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum anleggsmidler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Sum opptjent egenkapital -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Sum egenkapital 26.000 26.000 26.000 26.000 26.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 374.000 374.000 374.000 374.000 374.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 14.4 14.4 14.4 14.4 14.4
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.0 -1.0
Signatur
30.08.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
30.08.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
HAAKON ANDERSSON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex