Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haabas As
Juridisk navn:  Haabas As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Knivhaugen 10 Knivhaugen 10 Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 920393888
Aksjekapital: 106.348 NOK
Etableringsdato: 2/9/2018 8
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 0
Resultat: 3.380.000
Egenkapital: 9.268.000
Regnskap for  Haabas As
Resultat 2018
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -16.000
Driftsresultat -16.000
Finansinntekter 3.395.000
Finanskostnader 0
Finans 3.395.000
Resultat før skatt 3.380.000
Skattekostnad -20.000
Årsresultat 3.360.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.985.000
Sum omløpsmidler 308.000
Sum eiendeler 9.293.000
Sum opptjent egenkapital 3.360.000
Sum egenkapital 9.268.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 25.000
Sum gjeld og egenkapital 9.293.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -16.000
Driftskostnader -16.000
Driftsresultat -16.000
Finansinntekter 3.395.000
Finanskostnader 0
Finans 3.395.000
Konsernbidrag -3.360.000
Utbytte 0
Årsresultat 3.360.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 8.985.000
Sum anleggsmidler 8.985.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 308.000
Sum omløpsmidler 308.000
Sum eiendeler 9.293.000
Sum opptjent egenkapital 3.360.000
Sum egenkapital 9.268.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 20.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000
Sum kortsiktig gjeld 25.000
Sum gjeld og egenkapital 9.293.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 283.000
Likviditetsgrad 1 12.3
Likviditetsgrad 2 12.3
Soliditet 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet 36.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex