Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haabet Eiendom AS
Juridisk navn:  Haabet Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70199440
Postboks 6586 Hatlane Sjukeneset Fax:
6024 Ålesund 6037 Eidsnes
Fylke: Kommune:
Møre Og Romsdal Sula
Org.nr: 980210359
Aksjekapital: 700.000 NOK
Etableringsdato: 10/5/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Moa Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.3%
Resultat  
  
32.25%
Egenkapital  
  
15.01%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.689.000 1.694.000 1.647.000 1.532.000 728.000
Resultat: 365.000 276.000 162.000 168.000 -527.000
Egenkapital: 2.176.000 1.892.000 1.682.000 1.448.000 1.280.000
Regnskap for  Haabet Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.689.000 1.694.000 1.647.000 1.532.000 728.000
Driftskostnader -561.000 -612.000 -624.000 -600.000 -258.000
Driftsresultat 1.128.000 1.081.000 1.023.000 932.000 471.000
Finansinntekter 0 6.000 10.000 1.000 0
Finanskostnader -763.000 -811.000 -871.000 -765.000 -998.000
Finans -763.000 -805.000 -861.000 -764.000 -998.000
Resultat før skatt 365.000 276.000 162.000 168.000 -527.000
Skattekostnad -81.000 -66.000 72.000 0 0
Årsresultat 284.000 209.000 234.000 168.000 -527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.672.000 16.160.000 16.708.000 17.039.000 18.068.000
Sum omløpsmidler 191.000 120.000 158.000 264.000 154.000
Sum eiendeler 15.863.000 16.280.000 16.866.000 17.303.000 18.222.000
Sum opptjent egenkapital 1.476.000 1.192.000 982.000 748.000 580.000
Sum egenkapital 2.176.000 1.892.000 1.682.000 1.448.000 1.280.000
Sum langsiktig gjeld 13.467.000 13.944.000 14.472.000 14.980.000 15.461.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 445.000 712.000 875.000 1.481.000
Sum gjeld og egenkapital 15.864.000 16.281.000 16.866.000 17.303.000 18.222.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 7.000
Andre inntekter 1.689.000 1.694.000 1.647.000 1.532.000 721.000
Driftsinntekter 1.689.000 1.694.000 1.647.000 1.532.000 728.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -482.000 -482.000 -479.000 -479.000 -186.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -79.000 -130.000 -145.000 -121.000 -72.000
Driftskostnader -561.000 -612.000 -624.000 -600.000 -258.000
Driftsresultat 1.128.000 1.081.000 1.023.000 932.000 471.000
Finansinntekter 0 6.000 10.000 1.000 0
Finanskostnader -763.000 -811.000 -871.000 -765.000 -998.000
Finans -763.000 -805.000 -861.000 -764.000 -998.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 284.000 209.000 234.000 168.000 -527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 6.000 72.000 0 0
Fast eiendom 15.672.000 16.154.000 16.636.000 17.039.000 18.068.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.672.000 16.154.000 16.636.000 17.039.000 18.068.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.672.000 16.160.000 16.708.000 17.039.000 18.068.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 27.000 28.000 45.000 0 0
Andre fordringer 0 0 78.000 233.000 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 163.000 92.000 36.000 30.000 125.000
Sum omløpsmidler 191.000 120.000 158.000 264.000 154.000
Sum eiendeler 15.863.000 16.280.000 16.866.000 17.303.000 18.222.000
Sum opptjent egenkapital 1.476.000 1.192.000 982.000 748.000 580.000
Sum egenkapital 2.176.000 1.892.000 1.682.000 1.448.000 1.280.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 13.467.000 13.944.000 14.472.000 14.980.000 15.461.000
Leverandørgjeld 3.000 11.000 174.000 208.000 1.638.000
Betalbar skatt 0 0 0 70.000 0
Skyldig offentlige avgifter 78.000 77.000 0 0 -358.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 139.000 357.000 538.000 597.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 221.000 445.000 712.000 875.000 1.481.000
Sum gjeld og egenkapital 15.864.000 16.281.000 16.866.000 17.303.000 18.222.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -30.000 -325.000 -554.000 -611.000 -1.327.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.3 0.2 0.3 0.1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.3 0.2 0.4 0.2
Soliditet 13.7 11.6 1 8.4 7.0
Resultatgrad 66.8 63.8 62.1 60.8 64.7
Rentedekningsgrad 1.5 1.3 1.2 1.2 0.5
Gjeldsgrad 6.3 7.6 9 10.9 13.2
Total kapitalrentabilitet 7.1 6.7 6.1 5.4 2.6
Signatur
09.03.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex