Haagensen Consulting As
Juridisk navn:  Haagensen Consulting As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99640004
v/Thuy Dinh Nordstrand Regnskap Johan Scharffenbergs vei 95 Erling Schiøtz´ Vei 3B Fax:
0694 Oslo 1162 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 991336451
Aksjekapital: 1.502.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2007 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Nordstrand Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-141.85%
Egenkapital  
  
-69.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 604.000
Resultat: -893.000 2.134.000 2.005.000 259.000 576.000
Egenkapital: 1.077.000 3.569.000 3.785.000 3.081.000 3.622.000
Regnskap for  Haagensen Consulting As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 604.000
Driftskostnader -37.000 -25.000 -95.000 -94.000 -717.000
Driftsresultat -37.000 -25.000 -95.000 -94.000 -114.000
Finansinntekter 143.000 2.158.000 2.102.000 354.000 690.000
Finanskostnader -998.000 0 -3.000 0 0
Finans -855.000 2.158.000 2.099.000 354.000 690.000
Resultat før skatt -893.000 2.134.000 2.005.000 259.000 576.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -893.000 2.134.000 2.005.000 259.000 576.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 840.000 1.702.000 2.574.000 3.694.000 4.853.000
Sum omløpsmidler 279.000 1.867.000 1.307.000 488.000 372.000
Sum eiendeler 1.119.000 3.569.000 3.881.000 4.182.000 5.225.000
Sum opptjent egenkapital -425.000 2.067.000 2.283.000 1.579.000 2.120.000
Sum egenkapital 1.077.000 3.569.000 3.785.000 3.081.000 3.622.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 42.000 0 96.000 1.101.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 1.119.000 3.569.000 3.881.000 4.182.000 5.225.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 604.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 604.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -486.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -25.000 -95.000 -94.000 -231.000
Driftskostnader -37.000 -25.000 -95.000 -94.000 -717.000
Driftsresultat -37.000 -25.000 -95.000 -94.000 -114.000
Finansinntekter 143.000 2.158.000 2.102.000 354.000 690.000
Finanskostnader -998.000 0 -3.000 0 0
Finans -855.000 2.158.000 2.099.000 354.000 690.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -800.000 -1.500.000
Årsresultat -893.000 2.134.000 2.005.000 259.000 576.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 840.000 1.702.000 2.574.000 3.694.000 4.853.000
Sum anleggsmidler 840.000 1.702.000 2.574.000 3.694.000 4.853.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 197.000 216.000 216.000 226.000 229.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 81.000 1.651.000 1.091.000 262.000 143.000
Sum omløpsmidler 279.000 1.867.000 1.307.000 488.000 372.000
Sum eiendeler 1.119.000 3.569.000 3.881.000 4.182.000 5.225.000
Sum opptjent egenkapital -425.000 2.067.000 2.283.000 1.579.000 2.120.000
Sum egenkapital 1.077.000 3.569.000 3.785.000 3.081.000 3.622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 56.000
Utbytte 0 0 0 -800.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 42.000 0 96.000 301.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 42.000 0 96.000 1.101.000 1.603.000
Sum gjeld og egenkapital 1.119.000 3.569.000 3.881.000 4.182.000 5.225.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 237.000 1.867.000 1.211.000 -613.000 -1.231.000
Likviditetsgrad 1 6.6 13.6 0.4 0.2
Likviditetsgrad 2 6.6 0 13.6 0.4 0.3
Soliditet 96.2 1 97.5 73.7 69.3
Resultatgrad -18.9
Rentedekningsgrad -31.7
Gjeldsgrad 0 0 0 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 9.5 59.8 51.7 6.2 11.0
Signatur
16.09.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex