Haagensen Holding Enebakk AS
Juridisk navn:  Haagensen Holding Enebakk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45479070
Byggveien 30 Byggveien 30 Fax: 64927719
1912 Enebakk 1912 Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 992665440
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 4/14/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Plankebyen Revisjon V/ Roy Egil Johansen
Utvikling:
Omsetning  
  
296.6%
Resultat  
  
614.16%
Egenkapital  
  
2202.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.225.000 2.326.000 1.885.000 2.768.000 3.486.000
Resultat: 2.371.000 332.000 -265.000 -8.000 -21.000
Egenkapital: 1.934.000 84.000 -168.000 92.000 104.000
Regnskap for  Haagensen Holding Enebakk AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.225.000 2.326.000 1.885.000 2.768.000 3.486.000
Driftskostnader -6.826.000 -1.983.000 -1.913.000 -2.760.000 -3.466.000
Driftsresultat 2.400.000 343.000 -29.000 9.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 -1.000 2.000
Finanskostnader -30.000 -11.000 -237.000 -16.000 -42.000
Finans -30.000 -11.000 -237.000 -17.000 -40.000
Resultat før skatt 2.371.000 332.000 -265.000 -8.000 -21.000
Skattekostnad -522.000 -79.000 4.000 -4.000 -9.000
Årsresultat 1.849.000 253.000 -261.000 -12.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.149.000 1.254.000 383.000 658.000 735.000
Sum omløpsmidler 3.033.000 751.000 604.000 570.000 477.000
Sum eiendeler 4.182.000 2.005.000 987.000 1.228.000 1.212.000
Sum opptjent egenkapital 1.834.000 -16.000 -268.000 -8.000 4.000
Sum egenkapital 1.934.000 84.000 -168.000 92.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 713.000 1.351.000 905.000 845.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 1.536.000 570.000 250.000 290.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.183.000 2.005.000 987.000 1.227.000 1.212.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.225.000 2.326.000 1.885.000 2.768.000 3.486.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 9.225.000 2.326.000 1.885.000 2.768.000 3.486.000
Varekostnad -2.073.000 -279.000 -441.000 -782.000 -912.000
Lønninger -1.956.000 -718.000 -594.000 -979.000 -1.448.000
Avskrivning -256.000 -125.000 -123.000 -123.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.541.000 -861.000 -755.000 -876.000 -1.011.000
Driftskostnader -6.826.000 -1.983.000 -1.913.000 -2.760.000 -3.466.000
Driftsresultat 2.400.000 343.000 -29.000 9.000 19.000
Finansinntekter 0 0 0 -1.000 2.000
Finanskostnader -30.000 -11.000 -237.000 -16.000 -42.000
Finans -30.000 -11.000 -237.000 -17.000 -40.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 -520.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.849.000 253.000 -261.000 -12.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 57.000 65.000 145.000 140.000 144.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 1.189.000 239.000 345.000 452.000
Driftsløsøre 1.092.000 0 0 17.000 33.000
Sum varige driftsmidler 1.092.000 1.189.000 239.000 362.000 485.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 156.000 106.000
Sum anleggsmidler 1.149.000 1.254.000 383.000 658.000 735.000
Varebeholdning 76.000 76.000 70.000 104.000 146.000
Kundefordringer 1.532.000 304.000 280.000 14.000 76.000
Andre fordringer 441.000 157.000 91.000 92.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 984.000 215.000 163.000 360.000 216.000
Sum omløpsmidler 3.033.000 751.000 604.000 570.000 477.000
Sum eiendeler 4.182.000 2.005.000 987.000 1.228.000 1.212.000
Sum opptjent egenkapital 1.834.000 -16.000 -268.000 -8.000 4.000
Sum egenkapital 1.934.000 84.000 -168.000 92.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 713.000 1.351.000 905.000 845.000 815.000
Leverandørgjeld 312.000 8.000 79.000 35.000 13.000
Betalbar skatt 514.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 159.000 80.000 118.000 84.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 551.000 482.000 54.000 171.000 214.000
Sum kortsiktig gjeld 1.536.000 570.000 250.000 290.000 293.000
Sum gjeld og egenkapital 4.183.000 2.005.000 987.000 1.227.000 1.212.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.497.000 181.000 354.000 280.000 184.000
Likviditetsgrad 1 2 1.3 2.4 2 1.6
Likviditetsgrad 2 1.9 1.2 2.1 1.6 1.2
Soliditet 46.2 4.2 7.5 8.6
Resultatgrad 2 14.7 -1.5 0.3 0.5
Rentedekningsgrad 8 31.2 -0.1 0.6 0.5
Gjeldsgrad 1.2 22.9 -6.9 12.3 10.7
Total kapitalrentabilitet 57.4 17.1 -2.9 0.7 1.7
Signatur
28.11.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex