Haagensen Rørservice AS
Juridisk navn:  Haagensen Rørservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90626720
Gamle Jonsvannsveien 109 Gamle Jonsvannsveien 109 Fax: 73911921
7048 Trondheim 7048 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 984152043
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/21/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.64%
Resultat  
  
-17.21%
Egenkapital  
  
18.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.799.000 1.829.000 2.057.000 1.729.000 1.681.000
Resultat: 101.000 122.000 139.000 11.000 125.000
Egenkapital: 532.000 448.000 454.000 426.000 415.000
Regnskap for  Haagensen Rørservice AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.799.000 1.829.000 2.057.000 1.729.000 1.681.000
Driftskostnader -1.690.000 -1.711.000 -1.926.000 -1.725.000 -1.562.000
Driftsresultat 108.000 118.000 132.000 4.000 119.000
Finansinntekter 7.000 4.000 6.000 7.000 7.000
Finanskostnader -14.000 0 0 0 0
Finans -7.000 4.000 6.000 7.000 7.000
Resultat før skatt 101.000 122.000 139.000 11.000 125.000
Skattekostnad -17.000 -29.000 -30.000 0 -30.000
Årsresultat 84.000 93.000 109.000 11.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 474.000 55.000 68.000 71.000 55.000
Sum omløpsmidler 772.000 776.000 861.000 595.000 769.000
Sum eiendeler 1.246.000 831.000 929.000 666.000 824.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 347.000 354.000 326.000 315.000
Sum egenkapital 532.000 448.000 454.000 426.000 415.000
Sum langsiktig gjeld 386.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 328.000 384.000 475.000 240.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.246.000 831.000 929.000 666.000 824.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.799.000 1.829.000 2.030.000 1.729.000 1.681.000
Andre inntekter 0 0 27.000 0 0
Driftsinntekter 1.799.000 1.829.000 2.057.000 1.729.000 1.681.000
Varekostnad -749.000 -893.000 -987.000 -885.000 -755.000
Lønninger -555.000 -513.000 -652.000 -622.000 -539.000
Avskrivning -46.000 -12.000 -4.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -293.000 -283.000 -216.000 -268.000
Driftskostnader -1.690.000 -1.711.000 -1.926.000 -1.725.000 -1.562.000
Driftsresultat 108.000 118.000 132.000 4.000 119.000
Finansinntekter 7.000 4.000 6.000 7.000 7.000
Finanskostnader -14.000 0 0 0 0
Finans -7.000 4.000 6.000 7.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -100.000 -80.000 0 -75.000
Årsresultat 84.000 93.000 109.000 11.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 12.000 0 0
Driftsløsøre 419.000 0 0 16.000 0
Sum varige driftsmidler 419.000 0 12.000 16.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Sum anleggsmidler 474.000 55.000 68.000 71.000 55.000
Varebeholdning 57.000 62.000 62.000 66.000 67.000
Kundefordringer 542.000 544.000 479.000 267.000 511.000
Andre fordringer 12.000 11.000 9.000 9.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 161.000 159.000 311.000 253.000 177.000
Sum omløpsmidler 772.000 776.000 861.000 595.000 769.000
Sum eiendeler 1.246.000 831.000 929.000 666.000 824.000
Sum opptjent egenkapital 432.000 347.000 354.000 326.000 315.000
Sum egenkapital 532.000 448.000 454.000 426.000 415.000
Sum avsetninger til forpliktelser 11.000 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 386.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 121.000 72.000 151.000 89.000 105.000
Betalbar skatt 5.000 29.000 30.000 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 145.000 134.000 164.000 103.000 156.000
Utbytte 0 -100.000 -80.000 0 -75.000
Annen kortsiktig gjeld 56.000 49.000 50.000 48.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 328.000 384.000 475.000 240.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 1.246.000 831.000 929.000 666.000 824.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 444.000 392.000 386.000 355.000 360.000
Likviditetsgrad 1 2.4 2 1.8 2.5 1.9
Likviditetsgrad 2 2.2 1.9 1.7 2.2 1.8
Soliditet 42.7 53.8 48.9 6 50.4
Resultatgrad 6 6.5 6.4 0.2 7.1
Rentedekningsgrad 7.7
Gjeldsgrad 1.3 0.9 1 0.6 1.0
Total kapitalrentabilitet 9.2 14.7 14.9 1.7 15.3
Signatur
20.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex