Haagensen Transport As
Juridisk navn:  Haagensen Transport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70301561
Postboks 7814 Spjelkavik Breivika Industriveg 51 Fax:
6022 Ålesund 6018 Ålesund
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 915703518
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 5/20/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
10.39%
Resultat  
  
-14.11%
Egenkapital  
  
33.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.085.000 15.477.000 13.620.000 11.870.000 0
Resultat: 1.187.000 1.382.000 1.160.000 932.000 0
Egenkapital: 3.715.000 2.784.000 1.720.000 840.000 142.000
Regnskap for  Haagensen Transport As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.085.000 15.477.000 13.620.000 11.870.000 0
Driftskostnader -15.818.000 -14.066.000 -12.462.000 -10.935.000 -1.000
Driftsresultat 1.267.000 1.410.000 1.158.000 935.000 -1.000
Finansinntekter 8.000 1.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -88.000 -30.000 -3.000 -3.000 0
Finans -80.000 -29.000 2.000 -2.000 0
Resultat før skatt 1.187.000 1.382.000 1.160.000 932.000 0
Skattekostnad -256.000 -318.000 -280.000 -234.000 1.000
Årsresultat 931.000 1.064.000 880.000 698.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.890.000 872.000 94.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 6.732.000 5.490.000 4.369.000 3.150.000 151.000
Sum eiendeler 8.622.000 6.362.000 4.463.000 3.150.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 3.565.000 2.634.000 1.570.000 699.000 0
Sum egenkapital 3.715.000 2.784.000 1.720.000 840.000 142.000
Sum langsiktig gjeld 1.964.000 835.000 0 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 2.942.000 2.743.000 2.743.000 2.304.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.621.000 6.362.000 4.463.000 3.151.000 151.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.706.000 15.477.000 13.620.000 11.870.000 0
Andre inntekter 379.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 17.085.000 15.477.000 13.620.000 11.870.000 0
Varekostnad -2.003.000 -3.003.000 -3.122.000 -3.006.000 0
Lønninger -7.958.000 -7.271.000 -6.569.000 -5.100.000 0
Avskrivning -316.000 -80.000 -13.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.541.000 -3.712.000 -2.758.000 -2.829.000 -1.000
Driftskostnader -15.818.000 -14.066.000 -12.462.000 -10.935.000 -1.000
Driftsresultat 1.267.000 1.410.000 1.158.000 935.000 -1.000
Finansinntekter 8.000 1.000 5.000 1.000 0
Finanskostnader -88.000 -30.000 -3.000 -3.000 0
Finans -80.000 -29.000 2.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 931.000 1.064.000 880.000 698.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 17.000 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.860.000 842.000 47.000 0 0
Sum varige driftsmidler 1.860.000 842.000 47.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 30.000 30.000 30.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.890.000 872.000 94.000 0 1.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.450.000 2.087.000 1.718.000 1.484.000 0
Andre fordringer 236.000 271.000 164.000 88.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.045.000 3.132.000 2.488.000 1.578.000 150.000
Sum omløpsmidler 6.732.000 5.490.000 4.369.000 3.150.000 151.000
Sum eiendeler 8.622.000 6.362.000 4.463.000 3.150.000 152.000
Sum opptjent egenkapital 3.565.000 2.634.000 1.570.000 699.000 0
Sum egenkapital 3.715.000 2.784.000 1.720.000 840.000 142.000
Sum avsetninger til forpliktelser 70.000 2.000 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.964.000 835.000 0 7.000 0
Leverandørgjeld 416.000 471.000 344.000 293.000 0
Betalbar skatt 187.000 299.000 304.000 227.000 0
Skyldig offentlige avgifter 819.000 728.000 713.000 574.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.520.000 1.244.000 1.383.000 1.210.000 10.000
Sum kortsiktig gjeld 2.942.000 2.743.000 2.743.000 2.304.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 8.621.000 6.362.000 4.463.000 3.151.000 151.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.790.000 2.747.000 1.626.000 846.000 141.000
Likviditetsgrad 1 2.3 2 1.6 1.4 15.1
Likviditetsgrad 2 2.3 2 1.6 1.4 15.2
Soliditet 43.1 43.8 38.5 26.7 93.4
Resultatgrad 7.4 9.1 8.5 7.9
Rentedekningsgrad 14.4 4 3 311.7
Gjeldsgrad 1.3 1.3 1.6 2.8 0.1
Total kapitalrentabilitet 14.8 22.2 26.1 29.7 -0.7
Signatur
29.10.2020
SIGNATUR
HAAGENSEN KIM CHRISTIAN
Prokurister
29.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex