Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haagensenbruket AS
Juridisk navn:  Haagensenbruket AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 08423502
Fax:
9690 Havøysund 9690 Havøysund
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Måsøy
Org.nr: 937963629
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/10/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest As
Utvikling:
Omsetning  
  
19900%
Resultat  
  
76.38%
Egenkapital  
  
-3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 200.000 1.000 4.000 500.000 736.000
Resultat: -81.000 -343.000 -224.000 -303.000 -190.000
Egenkapital: 97.000 100.000 158.000 161.000 159.000
Regnskap for  Haagensenbruket AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 200.000 1.000 4.000 500.000 736.000
Driftskostnader -281.000 -343.000 -225.000 -804.000 -923.000
Driftsresultat -81.000 -342.000 -222.000 -303.000 -186.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 0 -4.000
Finans 0 -1.000 -3.000 0 -4.000
Resultat før skatt -81.000 -343.000 -224.000 -303.000 -190.000
Skattekostnad 17.000 79.000 55.000 77.000 49.000
Årsresultat -64.000 -264.000 -170.000 -226.000 -141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 222.000 151.000 259.000 248.000 285.000
Sum omløpsmidler 223.000 345.000 296.000 623.000 568.000
Sum eiendeler 445.000 496.000 555.000 871.000 853.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 0 58.000 61.000 59.000
Sum egenkapital 97.000 100.000 158.000 161.000 159.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 18.000 20.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 396.000 379.000 690.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 496.000 555.000 871.000 853.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.000 1.000 4.000 500.000 736.000
Andre inntekter 165.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 200.000 1.000 4.000 500.000 736.000
Varekostnad 0 0 0 -226.000 -366.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -41.000 -38.000 -35.000 -37.000 -40.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -240.000 -305.000 -190.000 -541.000 -517.000
Driftskostnader -281.000 -343.000 -225.000 -804.000 -923.000
Driftsresultat -81.000 -342.000 -222.000 -303.000 -186.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -1.000 -3.000 0 -4.000
Finans 0 -1.000 -3.000 0 -4.000
Konsernbidrag 61.000 204.000 166.000 229.000 150.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -64.000 -264.000 -170.000 -226.000 -141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 153.000 194.000 213.000 248.000 285.000
Sum varige driftsmidler 153.000 194.000 213.000 248.000 285.000
Sum finansielle anleggsmidler 69.000 -43.000 46.000 0 0
Sum anleggsmidler 222.000 151.000 259.000 248.000 285.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 13.000
Andre fordringer 21.000 34.000 3.000 43.000 65.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 124.000 47.000 74.000 275.000 290.000
Sum omløpsmidler 223.000 345.000 296.000 623.000 568.000
Sum eiendeler 445.000 496.000 555.000 871.000 853.000
Sum opptjent egenkapital -3.000 0 58.000 61.000 59.000
Sum egenkapital 97.000 100.000 158.000 161.000 159.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 18.000 20.000 21.000
Gjeld til kredittinstitutt 348.000 382.000 379.000 374.000 328.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 18.000 20.000 21.000
Leverandørgjeld 0 14.000 0 131.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 185.000 340.000
Sum kortsiktig gjeld 348.000 396.000 379.000 690.000 673.000
Sum gjeld og egenkapital 445.000 496.000 555.000 871.000 853.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -125.000 -51.000 -83.000 -67.000 -105.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.9 0.8 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 0.6 0.9 0.8 0.9 0.9
Soliditet 21.8 20.2 28.5 18.5 18.6
Resultatgrad -40.5 -60.6 -25.3
Rentedekningsgrad -46.5
Gjeldsgrad 3.6 4 2.5 4.4 4.4
Total kapitalrentabilitet -18.2 -34.8 -21.8
Signatur
19.05.2020
SIGNATUR I FELLESSKAP
FJELDE ODD HARALD
SIGNATUR I FELLESSKAP
HAAGENSEN HARALD AKSEL HÅKON
Prokurister
19.05.2020
PROKURA HVER FOR SEG
FJELDE ODD HARALD
PROKURA HVER FOR SEG
HAAGENSEN RIISE BODIL
PROKURA HVER FOR SEG
HAAGENSEN HARALD AKSEL HÅKON
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex