Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haaland Eiendom & Invest As
Juridisk navn:  Haaland Eiendom & Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Godvikveien 72 Godvikveien 72 Fax:
5179 Godvik 5179 Godvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Bergen
Org.nr: 918269061
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/23/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ome Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
2375%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0
Resultat: 723.000 0 0 0
Egenkapital: 594.000 24.000 24.000 24.000
Regnskap for  Haaland Eiendom & Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 722.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 722.000 0 0 0
Resultat før skatt 723.000 0 0 0
Skattekostnad -3.000 0 0 0
Årsresultat 719.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 305.000 7.000 0 0
Sum omløpsmidler 298.000 23.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 603.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 569.000 0 0 0
Sum egenkapital 594.000 24.000 24.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 9.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 602.000 30.000 30.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0
Finansinntekter 722.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 722.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 719.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 305.000 7.000 0 0
Sum anleggsmidler 305.000 7.000 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 275.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 23.000 23.000 30.000 30.000
Sum omløpsmidler 298.000 23.000 30.000 30.000
Sum eiendeler 603.000 30.000 30.000 30.000
Sum opptjent egenkapital 569.000 0 0 0
Sum egenkapital 594.000 24.000 24.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.000 6.000 6.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 9.000 6.000 6.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 602.000 30.000 30.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 289.000 17.000 24.000 24.000
Likviditetsgrad 1 33.1 3.8 5 5.0
Likviditetsgrad 2 33.1 3.8 5 5.1
Soliditet 98.5 8 8 80.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.3 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 119.7 0 0 0.0
Signatur
20.12.2016
Prokurister
20.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex