Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haarklau, Lindeberg Og Egeland As
Juridisk navn:  Haarklau, Lindeberg Og Egeland As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37270195
Strandgata 8 Strandgata 8 Fax: 37270382
4790 Lillesand 4790 Lillesand
Fylke: Kommune:
Agder Lillesand
Org.nr: 937719701
Aksjekapital: 108.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/15/1985
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Birkenes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.91%
Resultat  
  
298.39%
Egenkapital  
  
30%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.862.000 6.925.000 6.748.000 7.586.000 8.228.000
Resultat: 369.000 -186.000 1.271.000 -395.000 719.000
Egenkapital: 1.235.000 950.000 1.096.000 936.000 1.424.000
Regnskap for  Haarklau, Lindeberg Og Egeland As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.862.000 6.925.000 6.748.000 7.586.000 8.228.000
Driftskostnader -6.493.000 -7.112.000 -5.483.000 -7.991.000 -7.530.000
Driftsresultat 370.000 -186.000 1.266.000 -405.000 698.000
Finansinntekter 4.000 6.000 10.000 14.000 26.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finans -1.000 0 5.000 9.000 22.000
Resultat før skatt 369.000 -186.000 1.271.000 -395.000 719.000
Skattekostnad -83.000 39.000 -309.000 108.000 -181.000
Årsresultat 286.000 -146.000 962.000 -288.000 538.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 141.000 227.000 172.000 239.000 198.000
Sum omløpsmidler 2.179.000 1.877.000 3.047.000 3.189.000 3.487.000
Sum eiendeler 2.320.000 2.104.000 3.219.000 3.428.000 3.685.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 842.000 988.000 828.000 1.316.000
Sum egenkapital 1.235.000 950.000 1.096.000 936.000 1.424.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.084.000 1.154.000 2.124.000 2.491.000 2.261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.319.000 2.104.000 3.220.000 3.427.000 3.685.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.850.000 6.913.000 6.748.000 7.586.000 8.228.000
Andre inntekter 12.000 12.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.862.000 6.925.000 6.748.000 7.586.000 8.228.000
Varekostnad -1.356.000 -655.000 -693.000 -1.473.000 -2.365.000
Lønninger -3.986.000 -5.235.000 -3.635.000 -5.402.000 -4.259.000
Avskrivning -63.000 -59.000 -56.000 -53.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.088.000 -1.163.000 -1.099.000 -1.063.000 -869.000
Driftskostnader -6.493.000 -7.112.000 -5.483.000 -7.991.000 -7.530.000
Driftsresultat 370.000 -186.000 1.266.000 -405.000 698.000
Finansinntekter 4.000 6.000 10.000 14.000 26.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -5.000 -5.000 -4.000
Finans -1.000 0 5.000 9.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -802.000 0 0
Årsresultat 286.000 -146.000 962.000 -288.000 538.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 48.000 121.000 30.000 115.000 14.000
Fast eiendom 34.000 57.000 83.000 77.000 103.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 58.000 49.000 59.000 47.000 82.000
Sum varige driftsmidler 92.000 106.000 142.000 124.000 185.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 141.000 227.000 172.000 239.000 198.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.422.000 1.095.000 1.140.000 1.343.000 1.552.000
Andre fordringer 82.000 72.000 123.000 114.000 207.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 675.000 710.000 1.785.000 1.732.000 1.728.000
Sum omløpsmidler 2.179.000 1.877.000 3.047.000 3.189.000 3.487.000
Sum eiendeler 2.320.000 2.104.000 3.219.000 3.428.000 3.685.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 842.000 988.000 828.000 1.316.000
Sum egenkapital 1.235.000 950.000 1.096.000 936.000 1.424.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 282.000 89.000 84.000 259.000 342.000
Betalbar skatt 22.000 0 232.000 0 181.000
Skyldig offentlige avgifter 400.000 548.000 543.000 639.000 451.000
Utbytte 0 0 -802.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 380.000 516.000 463.000 1.593.000 1.287.000
Sum kortsiktig gjeld 1.084.000 1.154.000 2.124.000 2.491.000 2.261.000
Sum gjeld og egenkapital 2.319.000 2.104.000 3.220.000 3.427.000 3.685.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.095.000 723.000 923.000 698.000 1.226.000
Likviditetsgrad 1 2 1.6 1.4 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 2 1.6 1.4 1.3 1.6
Soliditet 53.3 45.2 3 27.3 38.6
Resultatgrad 5.4 -2.7 18.8 -5.3 8.5
Rentedekningsgrad 7 253.2 181.0
Gjeldsgrad 0.9 1.2 1.9 2.7 1.6
Total kapitalrentabilitet 16.1 -8.6 39.6 -11.4 19.6
Signatur
15.03.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
15.03.2017
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex