Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haavika Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Haavika Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72895959
Sandmovegen 22 Kverva Fax: 72895960
7093 Tiller 7266 Kverva
Fylke: Kommune:
Trøndelag Frøya
Org.nr: 983036449
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 1/16/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-78.07%
Egenkapital  
  
260.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 30.000 0 0 0 -31.000
Resultat: -203.000 -114.000 -22.000 -162.000 -16.000
Egenkapital: 335.000 93.000 29.000 50.000 174.000
Regnskap for  Haavika Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 -31.000
Driftskostnader -131.000 -100.000 -22.000 -162.000 15.000
Driftsresultat -101.000 -99.000 -22.000 -162.000 -16.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -103.000 -16.000 0 0 0
Finans -101.000 -14.000 0 0 1.000
Resultat før skatt -203.000 -114.000 -22.000 -162.000 -16.000
Skattekostnad 45.000 23.000 2.000 37.000 1.000
Årsresultat -158.000 -90.000 -21.000 -125.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.623.000 211.000 103.000 82.000 45.000
Sum omløpsmidler 1.257.000 6.255.000 571.000 429.000 457.000
Sum eiendeler 16.880.000 6.466.000 674.000 511.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -207.000 -271.000 -250.000 -126.000
Sum egenkapital 335.000 93.000 29.000 50.000 174.000
Sum langsiktig gjeld 2.625.000 2.925.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.920.000 3.448.000 645.000 461.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 16.880.000 6.466.000 674.000 511.000 502.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 30.000 0 0 0 -31.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 30.000 0 0 0 -31.000
Varekostnad 0 -2.000 0 0 -9.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -39.000 -29.000 -3.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -92.000 -69.000 -19.000 -162.000 24.000
Driftskostnader -131.000 -100.000 -22.000 -162.000 15.000
Driftsresultat -101.000 -99.000 -22.000 -162.000 -16.000
Finansinntekter 2.000 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -103.000 -16.000 0 0 0
Finans -101.000 -14.000 0 0 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -158.000 -90.000 -21.000 -125.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 106.000 61.000 84.000 82.000 45.000
Fast eiendom 15.513.000 138.000 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 4.000 12.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 15.518.000 150.000 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.623.000 211.000 103.000 82.000 45.000
Varebeholdning 795.000 5.839.000 505.000 375.000 375.000
Kundefordringer 30.000 0 0 0 24.000
Andre fordringer 0 0 12.000 34.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 216.000 54.000 20.000 58.000
Sum omløpsmidler 1.257.000 6.255.000 571.000 429.000 457.000
Sum eiendeler 16.880.000 6.466.000 674.000 511.000 502.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 -207.000 -271.000 -250.000 -126.000
Sum egenkapital 335.000 93.000 29.000 50.000 174.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.625.000 2.925.000 0 0 0
Leverandørgjeld 903.000 2.461.000 27.000 34.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.018.000 988.000 618.000 428.000 328.000
Sum kortsiktig gjeld 13.920.000 3.448.000 645.000 461.000 328.000
Sum gjeld og egenkapital 16.880.000 6.466.000 674.000 511.000 502.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -12.663.000 2.807.000 -74.000 -32.000 129.000
Likviditetsgrad 1 0 1.8 0.9 0.9 1.4
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.1 0.3
Soliditet 2 1.4 4.3 9.8 34.7
Resultatgrad -336.7 51.6
Rentedekningsgrad -6.2
Gjeldsgrad 49.4 68.5 22.2 9.2 1.9
Total kapitalrentabilitet -0.6 -1.5 -3.3 -31.7 -3.0
Signatur
01.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
01.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex