Habberstad Holding As
Juridisk navn:  Habberstad Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Vestsidevegen 221 Vestsidevegen 221 Fax:
3522 Bjoneroa 3522 Bjoneroa
Fylke: Kommune:
Oppland Gran
Org.nr: 915275966
Aksjekapital: 64.838 NOK
Etableringsdato: 4/12/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
26852.17%
Egenkapital  
  
360.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0
Resultat: 18.597.000 69.000 0
Egenkapital: 10.970.000 2.382.000 2.312.000
Regnskap for  Habberstad Holding As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -21.000 -14.000 0
Driftsresultat -21.000 -14.000 0
Finansinntekter 18.618.000 84.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 18.618.000 84.000 0
Resultat før skatt 18.597.000 69.000 0
Skattekostnad -59.000 0 0
Årsresultat 18.538.000 69.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.330.000 2.404.000 2.312.000
Sum omløpsmidler 7.910.000 84.000 7.000
Sum eiendeler 11.240.000 2.488.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 10.865.000 2.277.000 2.208.000
Sum egenkapital 10.970.000 2.382.000 2.312.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 268.000 106.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 11.240.000 2.488.000 2.320.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -14.000 0
Driftskostnader -21.000 -14.000 0
Driftsresultat -21.000 -14.000 0
Finansinntekter 18.618.000 84.000 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 18.618.000 84.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -9.950.000 0 0
Årsresultat 18.538.000 69.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 36.000 0 0
Sum varige driftsmidler 36.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3.294.000 2.404.000 2.312.000
Sum anleggsmidler 3.330.000 2.404.000 2.312.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 7.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 7.459.000 84.000 0
Sum omløpsmidler 7.910.000 84.000 7.000
Sum eiendeler 11.240.000 2.488.000 2.319.000
Sum opptjent egenkapital 10.865.000 2.277.000 2.208.000
Sum egenkapital 10.970.000 2.382.000 2.312.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 175.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 0 0
Leverandørgjeld 36.000 0 7.000
Betalbar skatt 57.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -9.950.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 106.000 0
Sum kortsiktig gjeld 268.000 106.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 11.240.000 2.488.000 2.320.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.642.000 -22.000 0
Likviditetsgrad 1 29.5 0.8 1.0
Likviditetsgrad 2 29.5 0.8 1.1
Soliditet 97.6 95.7 99.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 165.5 2.8 0.0
Signatur
24.06.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.06.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex