Habe AS
Juridisk navn:  Habe AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Limsteinveien 3 Limsteinveien 3 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 989169807
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/16/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Abra Regnskap Og Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-36900%
Egenkapital  
  
-278.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.590.000 -7.000 -11.000 0 0
Egenkapital: -1.660.000 930.000 937.000 775.000 775.000
Regnskap for  Habe AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -9.000 -7.000 -11.000 0 0
Driftsresultat -9.000 -7.000 -11.000 0 0
Finansinntekter -2.581.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -2.581.000 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.590.000 -7.000 -11.000 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.590.000 -7.000 -11.000 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 2.581.000 2.581.000 675.000 775.000
Sum omløpsmidler 0 0 1.000 100.000 0
Sum eiendeler 0 2.581.000 2.582.000 775.000 775.000
Sum opptjent egenkapital -2.569.000 21.000 28.000 0 0
Sum egenkapital -1.660.000 930.000 937.000 775.000 775.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.660.000 1.651.000 1.645.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 2.581.000 2.582.000 775.000 775.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.000 -7.000 -11.000 0 0
Driftskostnader -9.000 -7.000 -11.000 0 0
Driftsresultat -9.000 -7.000 -11.000 0 0
Finansinntekter -2.581.000 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans -2.581.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.590.000 -7.000 -11.000 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 2.581.000 2.581.000 675.000 775.000
Sum anleggsmidler 0 2.581.000 2.581.000 675.000 775.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 100.000 0
Kasse, bank 0 0 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 1.000 100.000 0
Sum eiendeler 0 2.581.000 2.582.000 775.000 775.000
Sum opptjent egenkapital -2.569.000 21.000 28.000 0 0
Sum egenkapital -1.660.000 930.000 937.000 775.000 775.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 7.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.660.000 1.651.000 1.638.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.660.000 1.651.000 1.645.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 0 2.581.000 2.582.000 775.000 775.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.660.000 -1.651.000 -1.644.000 100.000 0
Likviditetsgrad 1 0 0 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.0 0.0
Soliditet 3 36.3 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.8 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.3 -0.4 0.0 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex