Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hadeland Folkehøgskole Sa
Juridisk navn:  Hadeland Folkehøgskole Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61339600
Augedalsvegen 15 Augedalsvegen 15 Fax: 61339601
2760 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 971069368
Aksjekapital: 323.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 6/3/1947 1
Foretakstype: SA
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Hadeland Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.68%
Resultat  
  
307.35%
Egenkapital  
  
35.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 19.204.000 16.893.000 17.594.000 17.638.000 16.959.000
Resultat: 1.383.000 -667.000 106.000 1.640.000 1.362.000
Egenkapital: 5.287.000 3.904.000 4.571.000 4.464.000 2.825.000
Regnskap for  Hadeland Folkehøgskole Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 19.204.000 16.893.000 17.594.000 17.638.000 16.959.000
Driftskostnader -17.649.000 -17.338.000 -17.287.000 -15.773.000 -15.267.000
Driftsresultat 1.554.000 -444.000 308.000 1.865.000 1.692.000
Finansinntekter 4.000 10.000 13.000 11.000 -1.000
Finanskostnader -176.000 -232.000 -214.000 -236.000 -330.000
Finans -172.000 -222.000 -201.000 -225.000 -331.000
Resultat før skatt 1.383.000 -667.000 106.000 1.640.000 1.362.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.383.000 -667.000 106.000 1.640.000 1.362.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.505.000 9.862.000 9.841.000 9.177.000 9.144.000
Sum omløpsmidler 4.190.000 2.717.000 3.688.000 4.285.000 2.268.000
Sum eiendeler 13.695.000 12.579.000 13.529.000 13.462.000 11.412.000
Sum opptjent egenkapital 4.964.000 3.582.000 4.248.000 4.142.000 2.502.000
Sum egenkapital 5.287.000 3.904.000 4.571.000 4.464.000 2.825.000
Sum langsiktig gjeld 4.867.000 5.232.000 5.597.000 5.963.000 6.327.000
Sum kortsiktig gjeld 3.541.000 3.442.000 3.361.000 3.035.000 2.260.000
Sum gjeld og egenkapital 13.695.000 12.579.000 13.529.000 13.463.000 11.412.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.602.000 7.245.000 8.118.000 8.472.000 8.233.000
Andre inntekter 9.601.000 9.648.000 9.477.000 9.166.000 8.727.000
Driftsinntekter 19.204.000 16.893.000 17.594.000 17.638.000 16.959.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -10.269.000 -10.514.000 -9.953.000 -8.939.000 -8.765.000
Avskrivning -409.000 -411.000 -395.000 -340.000 -352.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.971.000 -6.413.000 -6.939.000 -6.494.000 -6.150.000
Driftskostnader -17.649.000 -17.338.000 -17.287.000 -15.773.000 -15.267.000
Driftsresultat 1.554.000 -444.000 308.000 1.865.000 1.692.000
Finansinntekter 4.000 10.000 13.000 11.000 -1.000
Finanskostnader -176.000 -232.000 -214.000 -236.000 -330.000
Finans -172.000 -222.000 -201.000 -225.000 -331.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.383.000 -667.000 106.000 1.640.000 1.362.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.092.000 9.363.000 9.319.000 8.910.000 8.856.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 408.000 493.000 516.000 263.000 284.000
Sum varige driftsmidler 9.500.000 9.857.000 9.836.000 9.172.000 9.139.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum anleggsmidler 9.505.000 9.862.000 9.841.000 9.177.000 9.144.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 186.000 317.000 665.000 458.000 358.000
Andre fordringer 296.000 726.000 805.000 362.000 241.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.709.000 1.674.000 2.218.000 3.465.000 1.669.000
Sum omløpsmidler 4.190.000 2.717.000 3.688.000 4.285.000 2.268.000
Sum eiendeler 13.695.000 12.579.000 13.529.000 13.462.000 11.412.000
Sum opptjent egenkapital 4.964.000 3.582.000 4.248.000 4.142.000 2.502.000
Sum egenkapital 5.287.000 3.904.000 4.571.000 4.464.000 2.825.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.867.000 5.232.000 5.597.000 5.963.000 6.327.000
Leverandørgjeld 582.000 760.000 705.000 261.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 742.000 689.000 1.005.000 974.000 588.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.217.000 1.994.000 1.650.000 1.800.000 1.555.000
Sum kortsiktig gjeld 3.541.000 3.442.000 3.361.000 3.035.000 2.260.000
Sum gjeld og egenkapital 13.695.000 12.579.000 13.529.000 13.463.000 11.412.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 649.000 -725.000 327.000 1.250.000 8.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.8 1.1 1.4 1.0
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 1.1 1.5 1.1
Soliditet 38.6 3 33.8 33.2 24.8
Resultatgrad 8.1 -2.6 1.8 10.6 10.0
Rentedekningsgrad 8.8 -1.9 1.4 7.9 5.1
Gjeldsgrad 1.6 2.2 2 2.0 3.0
Total kapitalrentabilitet 11.4 -3.5 2.4 13.9 14.8
Signatur
05.04.2019
SIGNATUR
RUSTE ARNE
Prokurister
11.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex