Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haga & Grov AS Sivilarkitekter Mnal
Juridisk navn:  Haga & Grov AS Sivilarkitekter Mnal
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51517630
Wessels Gate 25 Wessels Gate 25 Fax: 51517640
4008 Stavanger 4008 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 963275676
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/27/1992
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ingrid Haver-Regnskapskontor
Utvikling:
Omsetning  
  
13.35%
Resultat  
  
49.24%
Egenkapital  
  
17.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.076.000 4.478.000 4.001.000 4.333.000 4.572.000
Resultat: 985.000 660.000 225.000 443.000 475.000
Egenkapital: 3.056.000 2.592.000 2.496.000 2.332.000 2.002.000
Regnskap for  Haga & Grov AS Sivilarkitekter Mnal
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.076.000 4.478.000 4.001.000 4.333.000 4.572.000
Driftskostnader -4.112.000 -3.830.000 -3.779.000 -3.895.000 -4.140.000
Driftsresultat 964.000 647.000 221.000 438.000 432.000
Finansinntekter 24.000 9.000 7.000 8.000 46.000
Finanskostnader -3.000 3.000 -4.000 -4.000 -3.000
Finans 21.000 12.000 3.000 4.000 43.000
Resultat før skatt 985.000 660.000 225.000 443.000 475.000
Skattekostnad -222.000 -163.000 -61.000 -112.000 -130.000
Årsresultat 763.000 497.000 163.000 331.000 345.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 156.000 148.000 178.000 144.000 79.000
Sum omløpsmidler 4.230.000 3.883.000 3.241.000 3.063.000 2.897.000
Sum eiendeler 4.386.000 4.031.000 3.419.000 3.207.000 2.976.000
Sum opptjent egenkapital 2.806.000 2.342.000 2.246.000 2.082.000 1.752.000
Sum egenkapital 3.056.000 2.592.000 2.496.000 2.332.000 2.002.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 1.438.000 923.000 875.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 4.386.000 4.030.000 3.419.000 3.207.000 2.977.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.076.000 4.478.000 4.001.000 4.333.000 4.572.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 5.076.000 4.478.000 4.001.000 4.333.000 4.572.000
Varekostnad 0 -40.000 -91.000 -116.000 -213.000
Lønninger -3.446.000 -3.191.000 -3.093.000 -3.126.000 -3.326.000
Avskrivning -89.000 -93.000 -64.000 -48.000 -29.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -551.000 -506.000 -531.000 -605.000 -572.000
Driftskostnader -4.112.000 -3.830.000 -3.779.000 -3.895.000 -4.140.000
Driftsresultat 964.000 647.000 221.000 438.000 432.000
Finansinntekter 24.000 9.000 7.000 8.000 46.000
Finanskostnader -3.000 3.000 -4.000 -4.000 -3.000
Finans 21.000 12.000 3.000 4.000 43.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -400.000 0 0 0
Årsresultat 763.000 497.000 163.000 331.000 345.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 148.000 178.000 144.000 79.000
Sum varige driftsmidler 156.000 148.000 178.000 144.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 156.000 148.000 178.000 144.000 79.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 909.000 649.000 846.000 694.000 575.000
Andre fordringer 33.000 25.000 78.000 33.000 25.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.289.000 3.209.000 2.317.000 2.337.000 2.249.000
Sum omløpsmidler 4.230.000 3.883.000 3.241.000 3.063.000 2.897.000
Sum eiendeler 4.386.000 4.031.000 3.419.000 3.207.000 2.976.000
Sum opptjent egenkapital 2.806.000 2.342.000 2.246.000 2.082.000 1.752.000
Sum egenkapital 3.056.000 2.592.000 2.496.000 2.332.000 2.002.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 45.000 86.000 41.000 39.000
Betalbar skatt 222.000 163.000 61.000 112.000 130.000
Skyldig offentlige avgifter 408.000 462.000 411.000 387.000 456.000
Utbytte -300.000 -400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 372.000 369.000 365.000 335.000 350.000
Sum kortsiktig gjeld 1.330.000 1.438.000 923.000 875.000 975.000
Sum gjeld og egenkapital 4.386.000 4.030.000 3.419.000 3.207.000 2.977.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.900.000 2.445.000 2.318.000 2.188.000 1.922.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.7 3.5 3.5 3.0
Likviditetsgrad 2 3.2 2.7 3.5 3.5 3.0
Soliditet 69.7 64.3 7 72.7 67.2
Resultatgrad 1 14.4 5.5 10.1 9.4
Rentedekningsgrad 321.3 -215.7 55.3 109.5 159.3
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 22.5 16.3 6.7 13.9 16.1
Signatur
26.09.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex