Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagelsteen VVS AS
Juridisk navn:  Hagelsteen Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32159007
Sundvollen Industripark Åsaveien 87 Sundvollen Industripark Åsaveien 87 Fax: 32158100
3531 Krokkleiva 3531 Krokkleiva
Fylke: Kommune:
Buskerud Hole
Org.nr: 982803861
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/29/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Hverven Revisjon AS
Regnskapsfører: Akonto Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-16.28%
Egenkapital  
  
2.05%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Resultat: 36.000 43.000 29.000 18.000 28.000
Egenkapital: 1.294.000 1.268.000 1.385.000 1.512.000 1.645.000
Regnskap for  Hagelsteen VVS AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Driftskostnader -134.000 -126.000 -139.000 -148.000 -133.000
Driftsresultat 46.000 54.000 41.000 32.000 47.000
Finansinntekter 24.000 31.000 34.000 39.000 39.000
Finanskostnader -35.000 -41.000 -46.000 -52.000 -57.000
Finans -11.000 -10.000 -12.000 -13.000 -18.000
Resultat før skatt 36.000 43.000 29.000 18.000 28.000
Skattekostnad -9.000 -10.000 -6.000 -1.000 -7.000
Årsresultat 27.000 33.000 23.000 17.000 21.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.879.000 2.098.000 2.329.000 2.412.000 2.627.000
Sum omløpsmidler 7.000 34.000 47.000 71.000 128.000
Sum eiendeler 1.886.000 2.132.000 2.376.000 2.483.000 2.755.000
Sum opptjent egenkapital 1.194.000 1.168.000 1.285.000 1.412.000 1.545.000
Sum egenkapital 1.294.000 1.268.000 1.385.000 1.512.000 1.645.000
Sum langsiktig gjeld 554.000 672.000 803.000 930.000 1.060.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 192.000 187.000 41.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 2.132.000 2.375.000 2.483.000 2.755.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Driftsinntekter 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -97.000 -93.000 -92.000 -92.000 -92.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -33.000 -47.000 -56.000 -41.000
Driftskostnader -134.000 -126.000 -139.000 -148.000 -133.000
Driftsresultat 46.000 54.000 41.000 32.000 47.000
Finansinntekter 24.000 31.000 34.000 39.000 39.000
Finanskostnader -35.000 -41.000 -46.000 -52.000 -57.000
Finans -11.000 -10.000 -12.000 -13.000 -18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Årsresultat 27.000 33.000 23.000 17.000 21.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 17.000 0 0 0 0
Fast eiendom 1.113.000 1.210.000 1.228.000 1.320.000 1.412.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.113.000 1.210.000 1.228.000 1.320.000 1.412.000
Sum finansielle anleggsmidler 748.000 888.000 1.101.000 1.092.000 1.215.000
Sum anleggsmidler 1.879.000 2.098.000 2.329.000 2.412.000 2.627.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.000 34.000 47.000 71.000 125.000
Sum omløpsmidler 7.000 34.000 47.000 71.000 128.000
Sum eiendeler 1.886.000 2.132.000 2.376.000 2.483.000 2.755.000
Sum opptjent egenkapital 1.194.000 1.168.000 1.285.000 1.412.000 1.545.000
Sum egenkapital 1.294.000 1.268.000 1.385.000 1.512.000 1.645.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 25.000 48.000 81.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 554.000 672.000 803.000 930.000 1.060.000
Leverandørgjeld 0 2.000 0 0 2.000
Betalbar skatt 29.000 32.000 29.000 34.000 39.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 7.000 7.000 6.000 7.000
Utbytte 0 -150.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 36.000 192.000 187.000 41.000 50.000
Sum gjeld og egenkapital 1.884.000 2.132.000 2.375.000 2.483.000 2.755.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -29.000 -158.000 -140.000 30.000 78.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.3 1.7 2.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.3 1.8 2.6
Soliditet 68.7 59.5 58.3 60.9 59.7
Resultatgrad 25.6 3 22.8 17.8 26.1
Rentedekningsgrad 1.3 1.3 0.9 1.4 1.5
Gjeldsgrad 0.5 0.7 0.7 0.6 0.7
Total kapitalrentabilitet 3.7 4 3.2 2.9 3.1
Signatur
13.12.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex