Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagelund Forvaltning AS
Juridisk navn:  Hagelund Forvaltning AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95222199
Kisevegen 476 Kisevegen 476 Fax:
2350 Nes På Hedmarken 2350 Nes På Hedmarken
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 889503122
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/9/2006 1
Foretakstype: AS
Revisor: Lokal Revisjon AS
Regnskapsfører: Morten Kongsrud
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
1399.42%
Egenkapital  
  
1.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 2.594.000 173.000 8.030.000 58.000 1.881.000
Egenkapital: 7.210.000 7.083.000 8.282.000 2.664.000 3.108.000
Regnskap for  Hagelund Forvaltning AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -29.000 -29.000 -28.000 -39.000 -36.000
Driftsresultat -29.000 -29.000 -28.000 -39.000 -36.000
Finansinntekter 2.644.000 231.000 8.210.000 203.000 2.111.000
Finanskostnader -21.000 -29.000 -152.000 -106.000 -194.000
Finans 2.623.000 202.000 8.058.000 97.000 1.917.000
Resultat før skatt 2.594.000 173.000 8.030.000 58.000 1.881.000
Skattekostnad -317.000 -22.000 -1.212.000 -1.000 0
Årsresultat 2.278.000 151.000 6.818.000 56.000 1.881.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.793.000 5.805.000 6.114.000 4.154.000 3.173.000
Sum omløpsmidler 4.463.000 1.467.000 9.519.000 1.559.000 6.224.000
Sum eiendeler 10.256.000 7.272.000 15.633.000 5.713.000 9.397.000
Sum opptjent egenkapital 7.100.000 6.973.000 8.172.000 2.554.000 2.998.000
Sum egenkapital 7.210.000 7.083.000 8.282.000 2.664.000 3.108.000
Sum langsiktig gjeld 12.000 15.000 26.000 26.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 3.034.000 174.000 7.325.000 3.023.000 6.254.000
Sum gjeld og egenkapital 10.256.000 7.272.000 15.633.000 5.713.000 9.397.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -29.000 -28.000 -39.000 -36.000
Driftskostnader -29.000 -29.000 -28.000 -39.000 -36.000
Driftsresultat -29.000 -29.000 -28.000 -39.000 -36.000
Finansinntekter 2.644.000 231.000 8.210.000 203.000 2.111.000
Finanskostnader -21.000 -29.000 -152.000 -106.000 -194.000
Finans 2.623.000 202.000 8.058.000 97.000 1.917.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.150.000 -1.350.000 -1.200.000 -500.000 -2.000.000
Årsresultat 2.278.000 151.000 6.818.000 56.000 1.881.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.793.000 5.805.000 6.114.000 4.154.000 3.173.000
Sum anleggsmidler 5.793.000 5.805.000 6.114.000 4.154.000 3.173.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000
Andre fordringer 2.500.000 0 8.000.000 0 4.401.000
Sum investeringer 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000 1.420.000
Kasse, bank 531.000 35.000 87.000 127.000 392.000
Sum omløpsmidler 4.463.000 1.467.000 9.519.000 1.559.000 6.224.000
Sum eiendeler 10.256.000 7.272.000 15.633.000 5.713.000 9.397.000
Sum opptjent egenkapital 7.100.000 6.973.000 8.172.000 2.554.000 2.998.000
Sum egenkapital 7.210.000 7.083.000 8.282.000 2.664.000 3.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.000 15.000 26.000 26.000 35.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.000 15.000 26.000 26.000 35.000
Leverandørgjeld 8.000 7.000 4.000 0 0
Betalbar skatt 320.000 33.000 1.212.000 10.000 9.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -2.150.000 -1.350.000 -1.200.000 -500.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.906.000 134.000 5.610.000 2.513.000 4.246.000
Sum kortsiktig gjeld 3.034.000 174.000 7.325.000 3.023.000 6.254.000
Sum gjeld og egenkapital 10.256.000 7.272.000 15.633.000 5.713.000 9.397.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.429.000 1.293.000 2.194.000 -1.464.000 -30.000
Likviditetsgrad 1 1.5 8.4 1.3 0.5 1.0
Likviditetsgrad 2 1.5 8.4 1.3 0.6 1.0
Soliditet 70.3 97.4 5 46.6 33.1
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.4 -0.2 1.5 10.7
Gjeldsgrad 0.4 0 0.9 1.1 2.0
Total kapitalrentabilitet 25.5 2.8 52.3 2.9 22.1
Signatur
07.06.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex