Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hagenlund Invest As
Juridisk navn:  Hagenlund Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 31285994
Postboks 142 Hyggenhagan 12 Fax: 31290402
3441 Røyken 3442 Hyggen
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 998575877
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/20/2012
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-45.28%
Resultat  
  
-125%
Egenkapital  
  
-10.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 58.000 106.000 72.000 105.000 168.000
Resultat: -17.000 68.000 32.000 -76.000 6.000
Egenkapital: -178.000 -161.000 -228.000 -261.000 -185.000
Regnskap for  Hagenlund Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 58.000 106.000 72.000 105.000 168.000
Driftskostnader -75.000 -38.000 -33.000 -166.000 -148.000
Driftsresultat -17.000 67.000 38.000 -62.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -14.000 -15.000
Finans 0 0 -6.000 -14.000 -15.000
Resultat før skatt -17.000 68.000 32.000 -76.000 6.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 68.000 32.000 -76.000 6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 29.000 82.000 27.000 17.000
Sum eiendeler 11.000 29.000 82.000 27.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -202.000 -185.000 -253.000 -285.000 -209.000
Sum egenkapital -178.000 -161.000 -228.000 -261.000 -185.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 189.000 190.000 311.000 287.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 30.000 83.000 27.000 18.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.000 106.000 72.000 105.000 168.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 58.000 106.000 72.000 105.000 168.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -2.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -75.000 -38.000 -33.000 -166.000 -146.000
Driftskostnader -75.000 -38.000 -33.000 -166.000 -148.000
Driftsresultat -17.000 67.000 38.000 -62.000 20.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 -6.000 -14.000 -15.000
Finans 0 0 -6.000 -14.000 -15.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -17.000 68.000 32.000 -76.000 6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 7.000 11.000 70.000 4.000 0
Andre fordringer 3.000 6.000 12.000 23.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 13.000 1.000 0 0
Sum omløpsmidler 11.000 29.000 82.000 27.000 17.000
Sum eiendeler 11.000 29.000 82.000 27.000 17.000
Sum opptjent egenkapital -202.000 -185.000 -253.000 -285.000 -209.000
Sum egenkapital -178.000 -161.000 -228.000 -261.000 -185.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 86.000 139.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 0 0 4.000 16.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000 0 22.000 5.000 4.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 176.000 190.000 289.000 192.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 189.000 190.000 311.000 287.000 202.000
Sum gjeld og egenkapital 12.000 30.000 83.000 27.000 18.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -178.000 -161.000 -229.000 -260.000 -185.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1
Soliditet -1618.2 -555.2 -274.7 -1003.8 -1088.2
Resultatgrad -29.3 63.2 52.8 11.9
Rentedekningsgrad 6.3 -4.4 1.3
Gjeldsgrad -1.1 -1.2 -1.4 -1.1 -1.1
Total kapitalrentabilitet -154.5 2 45.8 -238.5 117.6
Signatur
01.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
SIGNATUR
Prokurister
01.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex