Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hageredskap & Maskinutleie As
Juridisk navn:  Hageredskap & Maskinutleie As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Ødegårdssvingen 14 Ødegårdssvingen 14 Fax:
1405 Langhus 1405 Langhus
Fylke: Kommune:
Akershus Ski
Org.nr: 918470603
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 11/24/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Hovedpunkter i regnskapet
2017
Omsetning: 0
Resultat: -25.000
Egenkapital: 5.000
Regnskap for  Hageredskap & Maskinutleie As
Resultat 2017
Driftsinntekter 0
Driftskostnader -25.000
Driftsresultat -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -25.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000
Sum omløpsmidler 1.000
Sum eiendeler 52.000
Sum opptjent egenkapital -25.000
Sum egenkapital 5.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 47.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -9.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -16.000
Driftskostnader -25.000
Driftsresultat -25.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 51.000
Sum varige driftsmidler 51.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 51.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.000
Sum omløpsmidler 1.000
Sum eiendeler 52.000
Sum opptjent egenkapital -25.000
Sum egenkapital 5.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 3.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000
Sum kortsiktig gjeld 47.000
Sum gjeld og egenkapital 52.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -46.000
Likviditetsgrad 1 0
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 9.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 9.4
Total kapitalrentabilitet -48.1
Signatur
06.02.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
06.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex