Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hair & There Holmen AS
Juridisk navn:  Hair & There Holmen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66845797
C/O Hair & There Invest As Jakob Askelands Vei 19 C/O Holmensenteret Vogellund 6 Fax:
4314 Sandnes 1394 Nesbru
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 979292155
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 9/10/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Ligo Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.7%
Resultat  
  
-17.42%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000 3.382.000
Resultat: 275.000 333.000 372.000 390.000 368.000
Egenkapital: 220.000 220.000 205.000 188.000 176.000
Regnskap for  Hair & There Holmen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000 3.382.000
Driftskostnader -2.981.000 -2.980.000 -2.975.000 -2.868.000 -3.031.000
Driftsresultat 257.000 315.000 355.000 376.000 351.000
Finansinntekter 19.000 17.000 18.000 18.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -4.000 -4.000
Finans 18.000 17.000 17.000 14.000 17.000
Resultat før skatt 275.000 333.000 372.000 390.000 368.000
Skattekostnad -64.000 -80.000 -94.000 -107.000 -99.000
Årsresultat 211.000 253.000 278.000 283.000 268.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 67.000 91.000 121.000 131.000 180.000
Sum omløpsmidler 904.000 1.016.000 947.000 902.000 891.000
Sum eiendeler 971.000 1.107.000 1.068.000 1.033.000 1.071.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 120.000 105.000 88.000 76.000
Sum egenkapital 220.000 220.000 205.000 188.000 176.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 751.000 887.000 862.000 845.000 895.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000 1.107.000 1.067.000 1.033.000 1.071.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000 3.382.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.239.000 3.295.000 3.331.000 3.243.000 3.382.000
Varekostnad -329.000 -363.000 -395.000 -340.000 -360.000
Lønninger -1.731.000 -1.745.000 -1.705.000 -1.684.000 -1.841.000
Avskrivning -23.000 -50.000 -45.000 -41.000 -41.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -898.000 -822.000 -830.000 -803.000 -789.000
Driftskostnader -2.981.000 -2.980.000 -2.975.000 -2.868.000 -3.031.000
Driftsresultat 257.000 315.000 355.000 376.000 351.000
Finansinntekter 19.000 17.000 18.000 18.000 21.000
Finanskostnader -1.000 0 -1.000 -4.000 -4.000
Finans 18.000 17.000 17.000 14.000 17.000
Konsernbidrag -212.000 -238.000 -261.000 -371.000 -250.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 211.000 253.000 278.000 283.000 268.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.000 6.000 11.000 17.000 24.000
Fast eiendom 0 5.000 41.000 76.000 110.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 62.000 80.000 67.000 38.000 45.000
Sum varige driftsmidler 62.000 86.000 108.000 114.000 155.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 2.000 0 0
Sum anleggsmidler 67.000 91.000 121.000 131.000 180.000
Varebeholdning 117.000 132.000 151.000 168.000 160.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 751.000 808.000 722.000 659.000 656.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 37.000 76.000 74.000 75.000 75.000
Sum omløpsmidler 904.000 1.016.000 947.000 902.000 891.000
Sum eiendeler 971.000 1.107.000 1.068.000 1.033.000 1.071.000
Sum opptjent egenkapital 120.000 120.000 105.000 88.000 76.000
Sum egenkapital 220.000 220.000 205.000 188.000 176.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 127.000 108.000 79.000 34.000 101.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 145.000 264.000 257.000 250.000 252.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 479.000 515.000 526.000 561.000 541.000
Sum kortsiktig gjeld 751.000 887.000 862.000 845.000 895.000
Sum gjeld og egenkapital 971.000 1.107.000 1.067.000 1.033.000 1.071.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 153.000 129.000 85.000 57.000 -4.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 1 1 0.9 0.9 0.9
Soliditet 22.7 19.9 19.2 18.2 16.4
Resultatgrad 7.9 9.6 10.7 11.6 10.4
Rentedekningsgrad 2 3 98.5 93.0
Gjeldsgrad 3.4 4 4.2 4.5 5.1
Total kapitalrentabilitet 28.4 3 3 38.1 34.7
Signatur
09.11.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP OG STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.11.2011
PROKURA HVER FOR SEG:
HILDE JELSA
JAN HENRIK JELSA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex