Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hairport Drift AS
Juridisk navn:  Hairport Drift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Solheimveien 56 Solheimveien 56 Fax:
1461 Lørenskog 1461 Lørenskog
Fylke: Kommune:
Viken Lørenskog
Org.nr: 984925425
Aksjekapital: 124.830 NOK
Etableringsdato: 5/29/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-66.46%
Egenkapital  
  
3.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 970.000 2.892.000 2.205.000 1.850.000 670.000
Egenkapital: 1.405.000 1.356.000 1.269.000 208.000 1.134.000
Regnskap for  Hairport Drift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -38.000 -61.000 -39.000 -35.000 -20.000
Driftsresultat -38.000 -61.000 -39.000 -35.000 -20.000
Finansinntekter 1.008.000 2.953.000 2.437.000 3.310.000 800.000
Finanskostnader 0 0 -193.000 -1.426.000 -110.000
Finans 1.008.000 2.953.000 2.244.000 1.884.000 690.000
Resultat før skatt 970.000 2.892.000 2.205.000 1.850.000 670.000
Skattekostnad 0 -6.000 10.000 9.000 5.000
Årsresultat 970.000 2.886.000 2.215.000 1.859.000 675.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.443.000 5.177.000 5.177.000 4.384.000 4.660.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 3.336.000 2.445.000 1.783.000 1.495.000
Sum eiendeler 6.583.000 8.513.000 7.622.000 6.167.000 6.155.000
Sum opptjent egenkapital 1.281.000 1.231.000 1.144.000 83.000 1.009.000
Sum egenkapital 1.405.000 1.356.000 1.269.000 208.000 1.134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.178.000 7.158.000 6.353.000 5.959.000 5.021.000
Sum gjeld og egenkapital 6.584.000 8.514.000 7.622.000 6.167.000 6.155.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -61.000 -39.000 -35.000 -20.000
Driftskostnader -38.000 -61.000 -39.000 -35.000 -20.000
Driftsresultat -38.000 -61.000 -39.000 -35.000 -20.000
Finansinntekter 1.008.000 2.953.000 2.437.000 3.310.000 800.000
Finanskostnader 0 0 -193.000 -1.426.000 -110.000
Finans 1.008.000 2.953.000 2.244.000 1.884.000 690.000
Konsernbidrag 0 0 29.000 25.000 15.000
Utbytte -920.000 -2.800.000 -1.183.000 -2.810.000 -800.000
Årsresultat 970.000 2.886.000 2.215.000 1.859.000 675.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.443.000 5.177.000 5.177.000 4.384.000 4.660.000
Sum anleggsmidler 5.443.000 5.177.000 5.177.000 4.384.000 4.660.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.008.000 2.953.000 2.393.000 1.424.000 1.477.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 132.000 383.000 52.000 358.000 18.000
Sum omløpsmidler 1.140.000 3.336.000 2.445.000 1.783.000 1.495.000
Sum eiendeler 6.583.000 8.513.000 7.622.000 6.167.000 6.155.000
Sum opptjent egenkapital 1.281.000 1.231.000 1.144.000 83.000 1.009.000
Sum egenkapital 1.405.000 1.356.000 1.269.000 208.000 1.134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 3.000 0 1.000
Betalbar skatt 0 6.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -920.000 -2.800.000 -1.183.000 -2.810.000 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 4.257.000 4.349.000 5.250.000 5.149.000 4.220.000
Sum kortsiktig gjeld 5.178.000 7.158.000 6.353.000 5.959.000 5.021.000
Sum gjeld og egenkapital 6.584.000 8.514.000 7.622.000 6.167.000 6.155.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.038.000 -3.822.000 -3.908.000 -4.176.000 -3.526.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5 0.4 0.3 0.3
Soliditet 21.3 15.9 16.6 3.4 18.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.2 2.3 7.1
Gjeldsgrad 3.7 5.3 5 28.6 4.4
Total kapitalrentabilitet 14.7 3 31.5 53.1 12.7
Signatur
05.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.09.2013
JULIE VÅLBERG RISMOEN
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex