Hairport Kolbotn As
Juridisk navn:  Hairport Kolbotn As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 6800400
Strandliveien 4 Strandliveien 4 Fax:
1410 Kolbotn 1410 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 982338379
Aksjekapital: 310.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/15/2000
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Thevit As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.88%
Resultat  
  
150.92%
Egenkapital  
  
14.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.892.000 2.562.000 2.978.000 2.956.000 2.485.000
Resultat: 83.000 -163.000 -19.000 -217.000 -127.000
Egenkapital: 740.000 647.000 692.000 374.000 591.000
Regnskap for  Hairport Kolbotn As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.892.000 2.562.000 2.978.000 2.956.000 2.485.000
Driftskostnader -2.809.000 -2.725.000 -2.997.000 -3.173.000 -2.616.000
Driftsresultat 83.000 -163.000 -19.000 -218.000 -132.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 1.000 5.000
Resultat før skatt 83.000 -163.000 -19.000 -217.000 -127.000
Skattekostnad 10.000 28.000 84.000 0 -28.000
Årsresultat 93.000 -135.000 65.000 -217.000 -155.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 48.000 73.000 166.000 264.000 348.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 1.005.000 975.000 588.000 633.000
Sum eiendeler 1.243.000 1.078.000 1.141.000 852.000 981.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 247.000 382.000 64.000 281.000
Sum egenkapital 740.000 647.000 692.000 374.000 591.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 504.000 432.000 449.000 478.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.000 1.079.000 1.141.000 852.000 980.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.888.000 2.559.000 2.976.000 2.956.000 2.485.000
Andre inntekter 4.000 3.000 2.000 0 0
Driftsinntekter 2.892.000 2.562.000 2.978.000 2.956.000 2.485.000
Varekostnad -334.000 -348.000 -636.000 -356.000 -306.000
Lønninger -1.389.000 -1.257.000 -1.247.000 -1.768.000 -1.469.000
Avskrivning -57.000 -92.000 -98.000 -108.000 -132.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.029.000 -1.028.000 -1.016.000 -941.000 -709.000
Driftskostnader -2.809.000 -2.725.000 -2.997.000 -3.173.000 -2.616.000
Driftsresultat 83.000 -163.000 -19.000 -218.000 -132.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 5.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 0 0
Finans 0 1.000 -1.000 1.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 253.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 -135.000 65.000 -217.000 -155.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 73.000 166.000 264.000 347.000
Sum varige driftsmidler 16.000 73.000 166.000 264.000 347.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 1.000
Sum anleggsmidler 48.000 73.000 166.000 264.000 348.000
Varebeholdning 169.000 152.000 165.000 180.000 146.000
Kundefordringer 6.000 0 0 3.000 24.000
Andre fordringer 17.000 141.000 357.000 17.000 77.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.003.000 711.000 453.000 388.000 386.000
Sum omløpsmidler 1.195.000 1.005.000 975.000 588.000 633.000
Sum eiendeler 1.243.000 1.078.000 1.141.000 852.000 981.000
Sum opptjent egenkapital 340.000 247.000 382.000 64.000 281.000
Sum egenkapital 740.000 647.000 692.000 374.000 591.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 50.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 75.000 124.000 44.000 150.000 24.000
Betalbar skatt 22.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 162.000 119.000 147.000 117.000 251.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 188.000 258.000 160.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 504.000 432.000 449.000 478.000 389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.244.000 1.079.000 1.141.000 852.000 980.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 691.000 573.000 526.000 110.000 244.000
Likviditetsgrad 1 2 2 2.2 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 2 2 1.8 0.9 1.3
Soliditet 59.5 6 60.6 43.9 60.3
Resultatgrad 2.9 -6.4 -0.6 -7.4 -5.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.7 0.6 1.3 0.7
Total kapitalrentabilitet 6.7 -1.7 -25.5 -13.0
Signatur
29.08.2017
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
29.08.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex