Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hairteam AS
Juridisk navn:  Hairteam AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67531394
Gamle Ringeriksvei 37 Gamle Ringeriksvei 37 Fax:
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 980353400
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 10/15/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Accountor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.51%
Resultat  
  
95.95%
Egenkapital  
  
-4.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.936.000 2.116.000 2.187.000 2.294.000 2.389.000
Resultat: -7.000 -173.000 61.000 -89.000 119.000
Egenkapital: 135.000 142.000 330.000 285.000 353.000
Regnskap for  Hairteam AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.936.000 2.116.000 2.187.000 2.294.000 2.389.000
Driftskostnader -1.943.000 -2.289.000 -2.121.000 -2.383.000 -2.267.000
Driftsresultat -8.000 -173.000 66.000 -90.000 122.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 -4.000
Finans 0 0 -5.000 0 -3.000
Resultat før skatt -7.000 -173.000 61.000 -89.000 119.000
Skattekostnad 0 -15.000 -16.000 21.000 -32.000
Årsresultat -7.000 -188.000 45.000 -68.000 86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 15.000 31.000 10.000
Sum omløpsmidler 664.000 464.000 600.000 694.000 794.000
Sum eiendeler 664.000 464.000 615.000 725.000 804.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 42.000 230.000 185.000 253.000
Sum egenkapital 135.000 142.000 330.000 285.000 353.000
Sum langsiktig gjeld 250.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 279.000 322.000 285.000 440.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 464.000 615.000 725.000 804.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.936.000 2.116.000 2.187.000 2.294.000 2.389.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.936.000 2.116.000 2.187.000 2.294.000 2.389.000
Varekostnad -169.000 -201.000 -212.000 -189.000 -232.000
Lønninger -1.179.000 -1.472.000 -1.307.000 -1.594.000 -1.437.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -595.000 -616.000 -602.000 -600.000 -598.000
Driftskostnader -1.943.000 -2.289.000 -2.121.000 -2.383.000 -2.267.000
Driftsresultat -8.000 -173.000 66.000 -90.000 122.000
Finansinntekter 0 0 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 -5.000 0 -4.000
Finans 0 0 -5.000 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -80.000
Årsresultat -7.000 -188.000 45.000 -68.000 86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 15.000 31.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 15.000 31.000 10.000
Varebeholdning 111.000 100.000 101.000 113.000 87.000
Kundefordringer 0 12.000 0 0 0
Andre fordringer 29.000 12.000 36.000 31.000 26.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 525.000 340.000 463.000 550.000 680.000
Sum omløpsmidler 664.000 464.000 600.000 694.000 794.000
Sum eiendeler 664.000 464.000 615.000 725.000 804.000
Sum opptjent egenkapital 35.000 42.000 230.000 185.000 253.000
Sum egenkapital 135.000 142.000 330.000 285.000 353.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 250.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 18.000 28.000 27.000 49.000 39.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 147.000 160.000 141.000 172.000 183.000
Utbytte 0 0 0 0 -80.000
Annen kortsiktig gjeld 114.000 133.000 117.000 219.000 119.000
Sum kortsiktig gjeld 279.000 322.000 285.000 440.000 451.000
Sum gjeld og egenkapital 664.000 464.000 615.000 725.000 804.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 385.000 142.000 315.000 254.000 343.000
Likviditetsgrad 1 2 1.4 2.1 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 2 1.1 1.8 1.4 1.6
Soliditet 20.3 30.6 53.7 39.3 43.9
Resultatgrad -0.4 -8.2 3 -3.9 5.1
Rentedekningsgrad 13.2 30.8
Gjeldsgrad 3.9 2.3 0.9 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet -1.2 -37.3 10.7 -12.4 15.3
Signatur
09.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
09.01.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex