Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halberg Rørleggerfirma AS
Juridisk navn:  Halberg Rørleggerfirma AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37012555
K. K. Lien vei 27 K. K. Lien vei 27 Fax: 37012556
4812 Kongshavn 4812 Kongshavn
Fylke: Kommune:
Aust-Agder Arendal
Org.nr: 968382365
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/15/1993
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.52%
Resultat  
  
-21.72%
Egenkapital  
  
20.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.173.000 3.007.000 1.962.000 2.256.000 2.884.000
Resultat: 638.000 815.000 308.000 46.000 362.000
Egenkapital: 2.921.000 2.428.000 1.804.000 1.567.000 1.541.000
Regnskap for  Halberg Rørleggerfirma AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.173.000 3.007.000 1.962.000 2.256.000 2.884.000
Driftskostnader -2.539.000 -2.189.000 -1.650.000 -2.203.000 -2.528.000
Driftsresultat 633.000 817.000 312.000 52.000 355.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 3.000 28.000
Finanskostnader 0 -3.000 -5.000 -9.000 -22.000
Finans 5.000 -1.000 -4.000 -6.000 6.000
Resultat før skatt 638.000 815.000 308.000 46.000 362.000
Skattekostnad -145.000 -191.000 -71.000 -21.000 -102.000
Årsresultat 493.000 624.000 238.000 26.000 260.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.000 21.000 27.000 36.000 51.000
Sum omløpsmidler 3.763.000 3.183.000 2.487.000 2.108.000 2.769.000
Sum eiendeler 3.780.000 3.204.000 2.514.000 2.144.000 2.820.000
Sum opptjent egenkapital 2.821.000 2.328.000 1.704.000 1.467.000 1.441.000
Sum egenkapital 2.921.000 2.428.000 1.804.000 1.567.000 1.541.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 859.000 776.000 710.000 578.000 1.279.000
Sum gjeld og egenkapital 3.780.000 3.204.000 2.514.000 2.145.000 2.720.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.173.000 3.007.000 1.944.000 2.256.000 2.884.000
Andre inntekter 0 0 18.000 0 0
Driftsinntekter 3.173.000 3.007.000 1.962.000 2.256.000 2.884.000
Varekostnad -898.000 -837.000 -572.000 -650.000 -1.092.000
Lønninger -1.141.000 -869.000 -617.000 -993.000 -941.000
Avskrivning -4.000 -5.000 -10.000 -56.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -496.000 -478.000 -451.000 -504.000 -431.000
Driftskostnader -2.539.000 -2.189.000 -1.650.000 -2.203.000 -2.528.000
Driftsresultat 633.000 817.000 312.000 52.000 355.000
Finansinntekter 5.000 2.000 1.000 3.000 28.000
Finanskostnader 0 -3.000 -5.000 -9.000 -22.000
Finans 5.000 -1.000 -4.000 -6.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 493.000 624.000 238.000 26.000 260.000
Balanse detaljer          
Goodwill 17.000 21.000 27.000 33.000 0
Sum Immatrielle midler 17.000 21.000 27.000 33.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 3.000 51.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 3.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 17.000 21.000 27.000 36.000 51.000
Varebeholdning 415.000 382.000 384.000 429.000 381.000
Kundefordringer 841.000 1.811.000 649.000 723.000 852.000
Andre fordringer 0 5.000 103.000 18.000 196.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.508.000 986.000 1.351.000 938.000 1.339.000
Sum omløpsmidler 3.763.000 3.183.000 2.487.000 2.108.000 2.769.000
Sum eiendeler 3.780.000 3.204.000 2.514.000 2.144.000 2.820.000
Sum opptjent egenkapital 2.821.000 2.328.000 1.704.000 1.467.000 1.441.000
Sum egenkapital 2.921.000 2.428.000 1.804.000 1.567.000 1.541.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 120.000 85.000 208.000 135.000 183.000
Betalbar skatt 145.000 191.000 71.000 21.000 102.000
Skyldig offentlige avgifter 126.000 102.000 84.000 67.000 71.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 468.000 398.000 347.000 356.000 923.000
Sum kortsiktig gjeld 859.000 776.000 710.000 578.000 1.279.000
Sum gjeld og egenkapital 3.780.000 3.204.000 2.514.000 2.145.000 2.720.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.904.000 2.407.000 1.777.000 1.530.000 1.490.000
Likviditetsgrad 1 4.4 4.1 3 3.6 2.2
Likviditetsgrad 2 3.9 3.6 3 3.0 1.9
Soliditet 77.3 75.8 71.8 73.1 54.6
Resultatgrad 19.9 27.2 15.9 2.3 12.3
Rentedekningsgrad 272.3 62.4 6.1 17.4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 16.9 25.6 12.5 2.6 13.6
Signatur
26.02.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex