Halden Dental AS
Juridisk navn:  Halden Dental AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69181459
Postboks 227 Olav Vs Gate 2 Fax:
1751 Halden 1767 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 995361361
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 3/22/2010
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Gp Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
5.07%
Resultat  
  
1013.33%
Egenkapital  
  
40.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.831.000 3.646.000 3.625.000 3.228.000 3.355.000
Resultat: 167.000 15.000 94.000 37.000 127.000
Egenkapital: 455.000 324.000 312.000 240.000 220.000
Regnskap for  Halden Dental AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.831.000 3.646.000 3.625.000 3.228.000 3.355.000
Driftskostnader -3.662.000 -3.627.000 -3.525.000 -3.183.000 -3.218.000
Driftsresultat 170.000 19.000 100.000 45.000 136.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -7.000 -10.000 -11.000
Finans -3.000 -5.000 -6.000 -9.000 -10.000
Resultat før skatt 167.000 15.000 94.000 37.000 127.000
Skattekostnad -36.000 -2.000 -23.000 -17.000 -2.000
Årsresultat 131.000 12.000 72.000 20.000 126.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 78.000 97.000 120.000 154.000 203.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 878.000 812.000 640.000 598.000
Sum eiendeler 1.185.000 975.000 932.000 794.000 801.000
Sum opptjent egenkapital 355.000 224.000 212.000 140.000 120.000
Sum egenkapital 455.000 324.000 312.000 240.000 220.000
Sum langsiktig gjeld 4.000 22.000 39.000 55.000 71.000
Sum kortsiktig gjeld 725.000 630.000 581.000 499.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 976.000 932.000 794.000 800.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.831.000 3.646.000 3.625.000 3.228.000 3.346.000
Andre inntekter 0 0 0 0 9.000
Driftsinntekter 3.831.000 3.646.000 3.625.000 3.228.000 3.355.000
Varekostnad -686.000 -727.000 -612.000 -531.000 -625.000
Lønninger -2.411.000 -2.376.000 -2.336.000 -2.114.000 -2.008.000
Avskrivning -19.000 -23.000 -34.000 -68.000 -78.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -546.000 -501.000 -543.000 -470.000 -507.000
Driftskostnader -3.662.000 -3.627.000 -3.525.000 -3.183.000 -3.218.000
Driftsresultat 170.000 19.000 100.000 45.000 136.000
Finansinntekter 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -5.000 -6.000 -7.000 -10.000 -11.000
Finans -3.000 -5.000 -6.000 -9.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 131.000 12.000 72.000 20.000 126.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 19.000 38.000 61.000 95.000 144.000
Sum varige driftsmidler 19.000 38.000 61.000 95.000 144.000
Sum finansielle anleggsmidler 59.000 59.000 59.000 59.000 59.000
Sum anleggsmidler 78.000 97.000 120.000 154.000 203.000
Varebeholdning 109.000 116.000 93.000 63.000 49.000
Kundefordringer 384.000 472.000 180.000 319.000 311.000
Andre fordringer 33.000 32.000 42.000 16.000 33.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 581.000 259.000 497.000 241.000 205.000
Sum omløpsmidler 1.107.000 878.000 812.000 640.000 598.000
Sum eiendeler 1.185.000 975.000 932.000 794.000 801.000
Sum opptjent egenkapital 355.000 224.000 212.000 140.000 120.000
Sum egenkapital 455.000 324.000 312.000 240.000 220.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.000 22.000 39.000 55.000 71.000
Leverandørgjeld 106.000 75.000 62.000 48.000 169.000
Betalbar skatt 36.000 2.000 23.000 17.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 134.000 194.000 134.000 136.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 447.000 418.000 302.000 300.000 202.000
Sum kortsiktig gjeld 725.000 630.000 581.000 499.000 509.000
Sum gjeld og egenkapital 1.184.000 976.000 932.000 794.000 800.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 382.000 248.000 231.000 141.000 89.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 1.2 1.2 1.1
Soliditet 38.4 33.2 33.5 30.2 27.5
Resultatgrad 4.4 0.5 2.8 1.4 4.1
Rentedekningsgrad 3 3.2 14.3 4.5 12.5
Gjeldsgrad 1.6 2 2 2.3 2.6
Total kapitalrentabilitet 14.5 2 10.8 5.8 17.1
Signatur
24.10.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
24.10.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex