Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halden Lastebilsentral Sa
Juridisk navn:  Halden Lastebilsentral Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69195550
Postboks 1051 Svinesundsveien 337 Fax: 69195519
1789 Berg I Østfold 1788 Halden
Fylke: Kommune:
Viken Halden
Org.nr: 935756030
Aksjekapital: 151.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 11/5/1962
Foretakstype: SA
Revisor: Solhøi Revisjon AS
Regnskapsfører: Ma-Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.42%
Resultat  
  
25.2%
Egenkapital  
  
14.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.423.000 9.703.000 11.087.000 8.738.000 10.844.000
Resultat: 770.000 615.000 715.000 387.000 627.000
Egenkapital: 2.746.000 2.391.000 2.112.000 1.572.000 1.513.000
Regnskap for  Halden Lastebilsentral Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.423.000 9.703.000 11.087.000 8.738.000 10.844.000
Driftskostnader -9.656.000 -9.073.000 -10.343.000 -8.323.000 -10.181.000
Driftsresultat 767.000 630.000 744.000 415.000 662.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -19.000 -32.000 -30.000 -37.000
Finans 3.000 -16.000 -29.000 -28.000 -36.000
Resultat før skatt 770.000 615.000 715.000 387.000 627.000
Skattekostnad -176.000 -144.000 -175.000 -95.000 -174.000
Årsresultat 594.000 470.000 540.000 291.000 453.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.250.000 960.000 868.000 792.000 828.000
Sum omløpsmidler 3.176.000 3.430.000 3.635.000 2.499.000 2.523.000
Sum eiendeler 4.426.000 4.390.000 4.503.000 3.291.000 3.351.000
Sum opptjent egenkapital 2.610.000 2.240.000 1.946.000 1.406.000 1.317.000
Sum egenkapital 2.746.000 2.391.000 2.112.000 1.572.000 1.513.000
Sum langsiktig gjeld 75.000 60.000 40.000 41.000 31.000
Sum kortsiktig gjeld 1.606.000 1.939.000 2.351.000 1.679.000 1.807.000
Sum gjeld og egenkapital 4.427.000 4.390.000 4.503.000 3.292.000 3.351.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.149.000 8.704.000 9.911.000 7.706.000 9.713.000
Andre inntekter 274.000 999.000 1.176.000 1.033.000 1.130.000
Driftsinntekter 10.423.000 9.703.000 11.087.000 8.738.000 10.844.000
Varekostnad -7.581.000 -6.886.000 -8.092.000 -6.214.000 -8.087.000
Lønninger -1.361.000 -1.369.000 -1.335.000 -1.310.000 -1.296.000
Avskrivning -122.000 -70.000 -93.000 -98.000 -111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -592.000 -748.000 -823.000 -701.000 -687.000
Driftskostnader -9.656.000 -9.073.000 -10.343.000 -8.323.000 -10.181.000
Driftsresultat 767.000 630.000 744.000 415.000 662.000
Finansinntekter 4.000 3.000 3.000 2.000 1.000
Finanskostnader -1.000 -19.000 -32.000 -30.000 -37.000
Finans 3.000 -16.000 -29.000 -28.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 594.000 470.000 540.000 291.000 453.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 425.000 425.000 425.000 425.000 425.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 825.000 535.000 443.000 367.000 403.000
Sum varige driftsmidler 1.250.000 960.000 868.000 792.000 828.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.250.000 960.000 868.000 792.000 828.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.044.000 1.857.000 1.495.000 910.000 944.000
Andre fordringer 173.000 42.000 383.000 10.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.960.000 1.532.000 1.757.000 1.579.000 1.569.000
Sum omløpsmidler 3.176.000 3.430.000 3.635.000 2.499.000 2.523.000
Sum eiendeler 4.426.000 4.390.000 4.503.000 3.291.000 3.351.000
Sum opptjent egenkapital 2.610.000 2.240.000 1.946.000 1.406.000 1.317.000
Sum egenkapital 2.746.000 2.391.000 2.112.000 1.572.000 1.513.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 60.000 40.000 41.000 31.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 75.000 60.000 40.000 41.000 31.000
Leverandørgjeld 1.029.000 1.461.000 1.504.000 1.272.000 1.297.000
Betalbar skatt 161.000 124.000 175.000 89.000 185.000
Skyldig offentlige avgifter 23.000 220.000 538.000 186.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 393.000 135.000 133.000 131.000 130.000
Sum kortsiktig gjeld 1.606.000 1.939.000 2.351.000 1.679.000 1.807.000
Sum gjeld og egenkapital 4.427.000 4.390.000 4.503.000 3.292.000 3.351.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.570.000 1.491.000 1.284.000 820.000 716.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 1.5 1.5 1.4
Likviditetsgrad 2 2 1.8 1.5 1.5 1.4
Soliditet 6 54.5 46.9 47.8 45.2
Resultatgrad 7.4 6.5 6.7 4.7 6.1
Rentedekningsgrad 7 33.2 23.3 13.8 17.9
Gjeldsgrad 0.6 0.8 1.1 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet 17.4 14.4 16.6 12.7 19.8
Signatur
18.08.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.08.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex