Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Halfdans-velvære Limited
Juridisk navn:  Halfdans-velvære Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Lønnåskollen 4 Lønnåskollen 4 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 995677660
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 8/3/2010 1
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2010
Omsetning: 1.000
Resultat: -77.000
Egenkapital: 0
Regnskap for  Halfdans-velvære Limited
Resultat 2010
Driftsinntekter 1.000
Driftskostnader -77.000
Driftsresultat -77.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -77.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -77.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 1.000
Driftsinntekter 1.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -77.000
Driftskostnader -77.000
Driftsresultat -77.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -77.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 0
Sum omløpsmidler 0
Sum eiendeler 0
Sum opptjent egenkapital 0
Sum egenkapital 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet
Resultatgrad -7700.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex