Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hallingmur AS
Juridisk navn:  Hallingmur AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32076090
Hemsedalsvegen 3591 Hemsedalsvegen 3591 Fax: 32076091
3560 Hemsedal 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 884293022
Aksjekapital: 220.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/1/2002 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Krs Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.67%
Resultat  
  
-183.48%
Egenkapital  
  
-143.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.782.000 3.507.000 1.745.000 1.759.000 1.607.000
Resultat: -743.000 890.000 -170.000 -15.000 -324.000
Egenkapital: -225.000 518.000 -246.000 -76.000 -61.000
Regnskap for  Hallingmur AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.782.000 3.507.000 1.745.000 1.759.000 1.607.000
Driftskostnader -3.525.000 -2.617.000 -1.913.000 -1.776.000 -1.920.000
Driftsresultat -743.000 890.000 -168.000 -17.000 -314.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 -12.000
Finans 0 0 -2.000 2.000 -10.000
Resultat før skatt -743.000 890.000 -170.000 -15.000 -324.000
Skattekostnad 0 -125.000 0 0 0
Årsresultat -743.000 765.000 -170.000 -15.000 -324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 47.000 18.000 8.000 17.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 1.180.000 207.000 375.000 525.000
Sum eiendeler 1.107.000 1.227.000 225.000 383.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 298.000 -466.000 -296.000 -281.000
Sum egenkapital -225.000 518.000 -246.000 -76.000 -61.000
Sum langsiktig gjeld 405.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 926.000 709.000 471.000 459.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.227.000 225.000 383.000 541.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.782.000 3.505.000 1.742.000 1.756.000 1.607.000
Andre inntekter 0 2.000 3.000 3.000 0
Driftsinntekter 2.782.000 3.507.000 1.745.000 1.759.000 1.607.000
Varekostnad -1.548.000 -1.113.000 -602.000 -671.000 -616.000
Lønninger -1.254.000 -1.205.000 -907.000 -721.000 -924.000
Avskrivning -29.000 -11.000 -12.000 -9.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -694.000 -288.000 -392.000 -375.000 -363.000
Driftskostnader -3.525.000 -2.617.000 -1.913.000 -1.776.000 -1.920.000
Driftsresultat -743.000 890.000 -168.000 -17.000 -314.000
Finansinntekter 0 0 2.000 2.000 2.000
Finanskostnader 0 0 -4.000 0 -12.000
Finans 0 0 -2.000 2.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -743.000 765.000 -170.000 -15.000 -324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 47.000 18.000 8.000 17.000
Sum varige driftsmidler 18.000 47.000 18.000 8.000 17.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 47.000 18.000 8.000 17.000
Varebeholdning 32.000 29.000 40.000 32.000 39.000
Kundefordringer 974.000 1.023.000 73.000 141.000 385.000
Andre fordringer 23.000 48.000 -1.000 50.000 20.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 60.000 80.000 95.000 152.000 80.000
Sum omløpsmidler 1.089.000 1.180.000 207.000 375.000 525.000
Sum eiendeler 1.107.000 1.227.000 225.000 383.000 542.000
Sum opptjent egenkapital -445.000 298.000 -466.000 -296.000 -281.000
Sum egenkapital -225.000 518.000 -246.000 -76.000 -61.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 405.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 287.000 85.000 76.000 33.000 54.000
Betalbar skatt 0 125.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 194.000 322.000 294.000 349.000 411.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 446.000 177.000 101.000 78.000 137.000
Sum kortsiktig gjeld 926.000 709.000 471.000 459.000 602.000
Sum gjeld og egenkapital 1.106.000 1.227.000 225.000 383.000 541.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 163.000 471.000 -264.000 -84.000 -77.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.7 0.4 0.8 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.6 0.4 0.8 0.9
Soliditet -20.3 42.2 -109.3 -19.8 -11.3
Resultatgrad -26.7 25.4 -9.6 -1.0 -19.5
Rentedekningsgrad -26.0
Gjeldsgrad -5.9 1.4 -1.9 -6.0 -9.9
Total kapitalrentabilitet -67.2 72.5 -73.8 -3.9 -57.7
Signatur
16.11.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex