Hallingskarvet Skisenter AS
Juridisk navn:  Hallingskarvet Skisenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32088555
Hallingskarvet Skisenter AS Nonstølvegen Hallingskarvet Skisenter AS Nonstølvegen Fax: 32089679
3577 Hovet 3577 Hovet
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 929363922
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/19/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Odd Eide-Fredriksen
Regnskapsfører: Reiduns Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.19%
Resultat  
  
198.14%
Egenkapital  
  
12.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.891.000 4.786.000 4.551.000 4.462.000 4.720.000
Resultat: 641.000 215.000 360.000 151.000 527.000
Egenkapital: 3.866.000 3.431.000 3.805.000 3.531.000 3.380.000
Regnskap for  Hallingskarvet Skisenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.891.000 4.786.000 4.551.000 4.462.000 4.720.000
Driftskostnader -4.088.000 -4.383.000 -3.980.000 -4.093.000 -3.896.000
Driftsresultat 803.000 403.000 571.000 370.000 823.000
Finansinntekter 16.000 16.000 15.000 15.000 14.000
Finanskostnader -179.000 -205.000 -227.000 -233.000 -310.000
Finans -163.000 -189.000 -212.000 -218.000 -296.000
Resultat før skatt 641.000 215.000 360.000 151.000 527.000
Skattekostnad -146.000 -36.000 0 0 0
Årsresultat 495.000 179.000 360.000 151.000 527.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.160.000 6.522.000 7.053.000 7.192.000 7.439.000
Sum omløpsmidler 1.366.000 1.296.000 1.815.000 1.869.000 1.487.000
Sum eiendeler 7.526.000 7.818.000 8.868.000 9.061.000 8.926.000
Sum opptjent egenkapital 3.366.000 2.931.000 3.305.000 3.031.000 2.880.000
Sum egenkapital 3.866.000 3.431.000 3.805.000 3.531.000 3.380.000
Sum langsiktig gjeld 2.859.000 3.092.000 4.080.000 4.814.000 4.929.000
Sum kortsiktig gjeld 801.000 1.296.000 982.000 717.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 7.526.000 7.819.000 8.867.000 9.062.000 8.927.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.721.000 4.580.000 4.352.000 4.259.000 4.579.000
Andre inntekter 170.000 206.000 198.000 203.000 141.000
Driftsinntekter 4.891.000 4.786.000 4.551.000 4.462.000 4.720.000
Varekostnad -288.000 -293.000 -337.000 -267.000 -302.000
Lønninger -1.427.000 -1.433.000 -1.370.000 -1.292.000 -1.007.000
Avskrivning -403.000 -501.000 -668.000 -633.000 -567.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.955.000 -2.169.000 -1.609.000 -1.894.000 -2.028.000
Driftskostnader -4.088.000 -4.383.000 -3.980.000 -4.093.000 -3.896.000
Driftsresultat 803.000 403.000 571.000 370.000 823.000
Finansinntekter 16.000 16.000 15.000 15.000 14.000
Finanskostnader -179.000 -205.000 -227.000 -233.000 -310.000
Finans -163.000 -189.000 -212.000 -218.000 -296.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -60.000 -553.000 -86.000 0 -250.000
Årsresultat 495.000 179.000 360.000 151.000 527.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 141.000 148.000 184.000 184.000 184.000
Fast eiendom 3.736.000 3.762.000 3.846.000 4.086.000 4.327.000
Maskiner anlegg 2.145.000 2.495.000 2.842.000 2.597.000 2.480.000
Driftsløsøre 117.000 118.000 180.000 325.000 448.000
Sum varige driftsmidler 5.998.000 6.374.000 6.868.000 7.008.000 7.255.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 0 1.000 0 0
Sum anleggsmidler 6.160.000 6.522.000 7.053.000 7.192.000 7.439.000
Varebeholdning 122.000 177.000 87.000 148.000 111.000
Kundefordringer 204.000 8.000 415.000 190.000 387.000
Andre fordringer 11.000 18.000 17.000 9.000 71.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.028.000 1.093.000 1.296.000 1.522.000 918.000
Sum omløpsmidler 1.366.000 1.296.000 1.815.000 1.869.000 1.487.000
Sum eiendeler 7.526.000 7.818.000 8.868.000 9.061.000 8.926.000
Sum opptjent egenkapital 3.366.000 2.931.000 3.305.000 3.031.000 2.880.000
Sum egenkapital 3.866.000 3.431.000 3.805.000 3.531.000 3.380.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.859.000 3.092.000 4.080.000 4.814.000 4.929.000
Leverandørgjeld 177.000 252.000 399.000 310.000 253.000
Betalbar skatt 138.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 178.000 141.000 179.000 106.000 55.000
Utbytte -60.000 -553.000 -86.000 0 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 309.000 903.000 404.000 301.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 801.000 1.296.000 982.000 717.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 7.526.000 7.819.000 8.867.000 9.062.000 8.927.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 565.000 0 833.000 1.152.000 869.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1 1.8 2.6 2.4
Likviditetsgrad 2 1.6 0.9 1.8 2.4 2.3
Soliditet 51.4 43.9 42.9 3 37.9
Resultatgrad 16.4 8.4 12.5 8.3 17.4
Rentedekningsgrad 4.5 2 2.5 1.6 2.7
Gjeldsgrad 0.9 1.3 1.3 1.6 1.6
Total kapitalrentabilitet 10.9 5.4 6.6 4.2 9.4
Signatur
26.11.2010
SELSKAPET TEGNES AV STYREFORMENN OG ETT STYREMEDLEM I
FORENING.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex