Halmstad Pizzagrill As
Juridisk navn:  Halmstad Pizzagrill As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97064183
C/O Eco Finans As Brynsveien 2 Ryggeveien 359 Fax:
0667 Oslo 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 915201776
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Eco Finans As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.6%
Resultat  
  
121.9%
Egenkapital  
  
21.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.520.000 4.363.000 930.000 0
Resultat: 127.000 -580.000 11.000 -6.000
Egenkapital: -429.000 -546.000 34.000 24.000
Regnskap for  Halmstad Pizzagrill As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.520.000 4.363.000 930.000 0
Driftskostnader -4.374.000 -4.936.000 -920.000 -6.000
Driftsresultat 146.000 -572.000 11.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 0 0
Finans -20.000 -8.000 0 0
Resultat før skatt 127.000 -580.000 11.000 -6.000
Skattekostnad -6.000 0 -1.000 0
Årsresultat 121.000 -580.000 10.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 676.000 433.000 161.000 0
Sum omløpsmidler 125.000 55.000 93.000 24.000
Sum eiendeler 801.000 488.000 254.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -459.000 -576.000 4.000 -6.000
Sum egenkapital -429.000 -546.000 34.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 71.000 80.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 954.000 220.000 0
Sum gjeld og egenkapital 801.000 488.000 254.000 24.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.520.000 4.363.000 930.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.520.000 4.363.000 930.000 0
Varekostnad -2.183.000 -2.478.000 -595.000 0
Lønninger -1.379.000 -1.835.000 -236.000 0
Avskrivning -23.000 -31.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -789.000 -592.000 -89.000 -6.000
Driftskostnader -4.374.000 -4.936.000 -920.000 -6.000
Driftsresultat 146.000 -572.000 11.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -20.000 -8.000 0 0
Finans -20.000 -8.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 121.000 -580.000 10.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 90.000 0 0
Sum varige driftsmidler 67.000 90.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 609.000 343.000 161.000 0
Sum anleggsmidler 676.000 433.000 161.000 0
Varebeholdning 12.000 12.000 0 0
Kundefordringer 28.000 15.000 11.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 86.000 29.000 82.000 24.000
Sum omløpsmidler 125.000 55.000 93.000 24.000
Sum eiendeler 801.000 488.000 254.000 24.000
Sum opptjent egenkapital -459.000 -576.000 4.000 -6.000
Sum egenkapital -429.000 -546.000 34.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 71.000 80.000 0 0
Leverandørgjeld 747.000 491.000 124.000 0
Betalbar skatt 0 0 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 219.000 290.000 76.000 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 192.000 174.000 19.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.159.000 954.000 220.000 0
Sum gjeld og egenkapital 801.000 488.000 254.000 24.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.034.000 -899.000 -127.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.4
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.4 0.0
Soliditet -53.6 -111.9 13.4 100.0
Resultatgrad 3.2 -13.1 1.2
Rentedekningsgrad 7.3 -71.5
Gjeldsgrad -2.9 -1.9 6.5 0.0
Total kapitalrentabilitet 18.2 -117.2 4.3 -25.0
Signatur
21.09.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
16.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex