Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Haltehaugen Gård May Britt S. Junger
Juridisk navn:  Haltehaugen Gård May Britt S. Junger
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91626804
Timrehaugvegen 95 Timrehaugvegen 95 Fax:
3580 Geilo 3580 Geilo
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 986846824
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 5/6/2004 1
Foretakstype: ENK
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009 2008 2007
Omsetning: 0 288.000 1.176.000 1.107.000 708.000
Resultat: 0 232.000 912.000 671.000 578.000
Egenkapital: 0 0 -7.000 17.000 10.000
Regnskap for  Haltehaugen Gård May Britt S. Junger
Resultat 2011 2010 2009 2008 2007
Driftsinntekter 0 288.000 1.176.000 1.107.000 708.000
Driftskostnader 0 -56.000 -264.000 -436.000 -129.000
Driftsresultat 0 232.000 912.000 671.000 579.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Resultat før skatt 0 232.000 912.000 671.000 578.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 232.000 912.000 671.000 578.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 21.000 99.000 59.000
Sum eiendeler 0 0 21.000 99.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -7.000 17.000 10.000
Sum egenkapital 0 0 -7.000 17.000 10.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 28.000 82.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 21.000 99.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 288.000 1.176.000 1.107.000 708.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 288.000 1.176.000 1.107.000 708.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 -23.000 -168.000 -324.000 -58.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -33.000 -96.000 -112.000 -71.000
Driftskostnader 0 -56.000 -264.000 -436.000 -129.000
Driftsresultat 0 232.000 912.000 671.000 579.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -2.000
Finans 0 0 0 0 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 232.000 912.000 671.000 578.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 45.000 99.000 59.000
Andre fordringer 0 0 -24.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 21.000 99.000 59.000
Sum eiendeler 0 0 21.000 99.000 59.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 -7.000 17.000 10.000
Sum egenkapital 0 0 -7.000 17.000 10.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 25.000 51.000 43.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 3.000 31.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 28.000 82.000 49.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 21.000 99.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 -7.000 17.000 10.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 0.8 1.3 1.3
Soliditet -33.3 17.2 16.9
Resultatgrad 80.6 77.6 60.6 81.8
Rentedekningsgrad 289.5
Gjeldsgrad -4.0 4.8 4.9
Total kapitalrentabilitet 4342.9 677.8 981.4
Prokurister
05.10.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex