Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Halvard Thorsen AS
Juridisk navn:  Halvard Thorsen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38122930
Postboks 9022 Skibåsen 42A Fax: 38122939
4696 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune: Hjemmeside
Agder Kristiansand
Org.nr: 916734662
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/14/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.77%
Resultat  
  
60.4%
Egenkapital  
  
12.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 38.632.000 45.864.000 29.039.000 33.403.000 21.387.000
Resultat: 563.000 351.000 -1.117.000 1.620.000 -2.625.000
Egenkapital: 3.959.000 3.529.000 3.273.000 4.126.000 2.943.000
Regnskap for  Halvard Thorsen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 38.632.000 45.864.000 29.039.000 33.403.000 21.387.000
Driftskostnader -37.992.000 -45.391.000 -30.066.000 -31.713.000 -23.825.000
Driftsresultat 640.000 474.000 -1.027.000 1.690.000 -2.439.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -80.000 -124.000 -91.000 -71.000 -188.000
Finans -77.000 -123.000 -90.000 -70.000 -185.000
Resultat før skatt 563.000 351.000 -1.117.000 1.620.000 -2.625.000
Skattekostnad -133.000 -95.000 264.000 -437.000 700.000
Årsresultat 430.000 256.000 -853.000 1.183.000 -1.925.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.471.000 3.629.000 3.938.000 376.000 733.000
Sum omløpsmidler 6.981.000 10.942.000 7.325.000 7.652.000 6.289.000
Sum eiendeler 10.452.000 14.571.000 11.263.000 8.028.000 7.022.000
Sum opptjent egenkapital 3.659.000 3.229.000 2.973.000 3.826.000 2.643.000
Sum egenkapital 3.959.000 3.529.000 3.273.000 4.126.000 2.943.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 0 0 96.000 70.000
Sum kortsiktig gjeld 6.433.000 11.042.000 7.991.000 3.806.000 4.009.000
Sum gjeld og egenkapital 10.452.000 14.571.000 11.264.000 8.028.000 7.022.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 38.632.000 45.864.000 29.039.000 33.403.000 21.387.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 38.632.000 45.864.000 29.039.000 33.403.000 21.387.000
Varekostnad -17.250.000 -22.643.000 -12.915.000 -14.100.000 -8.241.000
Lønninger -17.314.000 -18.531.000 -13.795.000 -14.407.000 -12.298.000
Avskrivning -85.000 -81.000 -74.000 -67.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.343.000 -4.136.000 -3.282.000 -3.139.000 -3.209.000
Driftskostnader -37.992.000 -45.391.000 -30.066.000 -31.713.000 -23.825.000
Driftsresultat 640.000 474.000 -1.027.000 1.690.000 -2.439.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -80.000 -124.000 -91.000 -71.000 -188.000
Finans -77.000 -123.000 -90.000 -70.000 -185.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 430.000 256.000 -853.000 1.183.000 -1.925.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 73.000 168.000 0 341.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 353.000 438.000 302.000 376.000 392.000
Sum varige driftsmidler 353.000 438.000 302.000 376.000 392.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.119.000 3.119.000 3.469.000 0 0
Sum anleggsmidler 3.471.000 3.629.000 3.938.000 376.000 733.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 5.127.000 8.076.000 6.660.000 3.852.000 3.220.000
Andre fordringer 881.000 2.251.000 244.000 3.374.000 2.696.000
Sum investeringer 0 0 0 -45.000 0
Kasse, bank 974.000 615.000 421.000 472.000 373.000
Sum omløpsmidler 6.981.000 10.942.000 7.325.000 7.652.000 6.289.000
Sum eiendeler 10.452.000 14.571.000 11.263.000 8.028.000 7.022.000
Sum opptjent egenkapital 3.659.000 3.229.000 2.973.000 3.826.000 2.643.000
Sum egenkapital 3.959.000 3.529.000 3.273.000 4.126.000 2.943.000
Sum avsetninger til forpliktelser 60.000 0 0 96.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 2.332.000 1.440.000 857.000 466.000
Sum langsiktig gjeld 60.000 0 0 96.000 70.000
Leverandørgjeld 3.205.000 5.337.000 1.677.000 0 153.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.748.000 1.686.000 1.570.000 1.578.000 1.521.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.480.000 1.687.000 3.304.000 1.371.000 1.869.000
Sum kortsiktig gjeld 6.433.000 11.042.000 7.991.000 3.806.000 4.009.000
Sum gjeld og egenkapital 10.452.000 14.571.000 11.264.000 8.028.000 7.022.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 548.000 -100.000 -666.000 3.846.000 2.280.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 2.0 1.6
Likviditetsgrad 2 1.1 1 0.9 2.1 1.6
Soliditet 37.9 24.2 29.1 51.4 41.9
Resultatgrad 1.7 1 -3.5 5.1 -11.4
Rentedekningsgrad 8 3.8 -11.3 23.8 -13.0
Gjeldsgrad 1.6 3.1 2.4 0.9 1.4
Total kapitalrentabilitet 6.2 3.3 -9.1 21.1 -34.7
Signatur
17.09.2013
JAN BUCH
ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Halvard Thorsen AS
Halvard Thorsen AS utfører rørarbeid fra det minste private bad til store kompliserte industrioppdrag.
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex