Halvorsens Bygg As
Juridisk navn:  Halvorsens Bygg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41315521
Mørfjærveien 24 Mørfjærveien 24 Fax:
4815 Saltrød 4815 Saltrød
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 915044158
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/5/2015 1
Foretakstype: AS
Revisor: Agder-Team Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.3%
Resultat  
  
215.28%
Egenkapital  
  
42.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.919.000 9.602.000 10.335.000 8.556.000 4.681.000
Resultat: 722.000 229.000 621.000 843.000 217.000
Egenkapital: 1.828.000 1.287.000 960.000 517.000 58.000
Regnskap for  Halvorsens Bygg As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.919.000 9.602.000 10.335.000 8.556.000 4.681.000
Driftskostnader -9.086.000 -9.343.000 -9.708.000 -7.693.000 -4.462.000
Driftsresultat 834.000 260.000 627.000 864.000 219.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -112.000 -31.000 -7.000 -21.000 -2.000
Finans -111.000 -31.000 -6.000 -21.000 -2.000
Resultat før skatt 722.000 229.000 621.000 843.000 217.000
Skattekostnad -181.000 98.000 -178.000 -234.000 -189.000
Årsresultat 541.000 327.000 443.000 609.000 28.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 914.000 1.223.000 904.000 820.000 143.000
Sum omløpsmidler 2.454.000 1.719.000 1.910.000 1.608.000 727.000
Sum eiendeler 3.368.000 2.942.000 2.814.000 2.428.000 870.000
Sum opptjent egenkapital 1.798.000 1.257.000 930.000 487.000 28.000
Sum egenkapital 1.828.000 1.287.000 960.000 517.000 58.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 194.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 1.655.000 1.854.000 1.716.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 3.368.000 2.942.000 2.814.000 2.427.000 870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.919.000 9.515.000 10.053.000 8.537.000 4.681.000
Andre inntekter 0 88.000 282.000 20.000 0
Driftsinntekter 9.919.000 9.602.000 10.335.000 8.556.000 4.681.000
Varekostnad -3.444.000 -3.800.000 -4.382.000 -3.760.000 -2.586.000
Lønninger -4.187.000 -4.072.000 -3.882.000 -2.778.000 -893.000
Avskrivning -351.000 -323.000 -242.000 -93.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.104.000 -1.148.000 -1.202.000 -1.062.000 -956.000
Driftskostnader -9.086.000 -9.343.000 -9.708.000 -7.693.000 -4.462.000
Driftsresultat 834.000 260.000 627.000 864.000 219.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 0 0
Finanskostnader -112.000 -31.000 -7.000 -21.000 -2.000
Finans -111.000 -31.000 -6.000 -21.000 -2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Årsresultat 541.000 327.000 443.000 609.000 28.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 221.000 183.000 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 332.000 153.000 0 0 0
Driftsløsøre 211.000 637.000 904.000 820.000 143.000
Sum varige driftsmidler 543.000 790.000 904.000 820.000 143.000
Sum finansielle anleggsmidler 150.000 250.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 914.000 1.223.000 904.000 820.000 143.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1.673.000 1.155.000 1.034.000 793.000 348.000
Andre fordringer 182.000 211.000 171.000 277.000 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 598.000 352.000 705.000 538.000 340.000
Sum omløpsmidler 2.454.000 1.719.000 1.910.000 1.608.000 727.000
Sum eiendeler 3.368.000 2.942.000 2.814.000 2.428.000 870.000
Sum opptjent egenkapital 1.798.000 1.257.000 930.000 487.000 28.000
Sum egenkapital 1.828.000 1.287.000 960.000 517.000 58.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 194.000 0
Leverandørgjeld 516.000 449.000 880.000 468.000 259.000
Betalbar skatt 220.000 85.000 178.000 234.000 189.000
Skyldig offentlige avgifter 468.000 768.000 389.000 550.000 224.000
Utbytte 0 0 0 -150.000 0
Annen kortsiktig gjeld 337.000 352.000 406.000 315.000 140.000
Sum kortsiktig gjeld 1.540.000 1.655.000 1.854.000 1.716.000 812.000
Sum gjeld og egenkapital 3.368.000 2.942.000 2.814.000 2.427.000 870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 914.000 64.000 56.000 -108.000 -85.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.6 1 1 0.9 0.9
Soliditet 54.3 43.7 34.1 21.3 6.7
Resultatgrad 8.4 2.7 6.1 10.1 4.7
Rentedekningsgrad 7.4 8.4 89.6 41.1 109.5
Gjeldsgrad 0.8 1.3 1.9 3.7 14.0
Total kapitalrentabilitet 24.8 8.8 22.3 35.6 25.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex