Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Ham - Tann As
Juridisk navn:  Ham - Tann As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91570299
Stangevegen 34 Stangevegen 34 Fax:
2317 Hamar 2317 Hamar
Fylke: Kommune:
Innlandet Hamar
Org.nr: 916820984
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/2/2016 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.75%
Resultat  
  
-200%
Egenkapital  
  
-34.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 487.000 758.000 1.319.000 1.237.000
Resultat: -63.000 63.000 235.000 -133.000
Egenkapital: 123.000 187.000 140.000 -37.000
Regnskap for  Ham - Tann As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 487.000 758.000 1.319.000 1.237.000
Driftskostnader -548.000 -692.000 -1.082.000 -1.370.000
Driftsresultat -61.000 66.000 237.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 -3.000 0
Resultat før skatt -63.000 63.000 235.000 -133.000
Skattekostnad 0 -16.000 -57.000 31.000
Årsresultat -63.000 47.000 177.000 -102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 33.000 55.000 77.000 80.000
Sum omløpsmidler 220.000 198.000 267.000 83.000
Sum eiendeler 253.000 253.000 344.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 122.000 75.000 -102.000
Sum egenkapital 123.000 187.000 140.000 -37.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Sum kortsiktig gjeld 130.000 67.000 203.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 254.000 344.000 163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 487.000 758.000 1.319.000 1.237.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 487.000 758.000 1.319.000 1.237.000
Varekostnad -23.000 -161.000 -141.000 -202.000
Lønninger -359.000 -285.000 -636.000 -986.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -21.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -144.000 -224.000 -284.000 -171.000
Driftskostnader -548.000 -692.000 -1.082.000 -1.370.000
Driftsresultat -61.000 66.000 237.000 -133.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 0
Finans -3.000 -3.000 -3.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -63.000 47.000 177.000 -102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 31.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 55.000 77.000 49.000
Sum varige driftsmidler 33.000 55.000 77.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 33.000 55.000 77.000 80.000
Varebeholdning 161.000 98.000 95.000 0
Kundefordringer 48.000 12.000 29.000 11.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 11.000 88.000 143.000 72.000
Sum omløpsmidler 220.000 198.000 267.000 83.000
Sum eiendeler 253.000 253.000 344.000 163.000
Sum opptjent egenkapital 58.000 122.000 75.000 -102.000
Sum egenkapital 123.000 187.000 140.000 -37.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 1.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 1.000 0
Leverandørgjeld 50.000 9.000 42.000 19.000
Betalbar skatt 0 17.000 26.000 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 13.000 25.000 75.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53.000 28.000 111.000 106.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 67.000 203.000 200.000
Sum gjeld og egenkapital 253.000 254.000 344.000 163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.000 131.000 64.000 -117.000
Likviditetsgrad 1 1.7 3 1.3 0.4
Likviditetsgrad 2 0.5 1.5 0.8 0.4
Soliditet 48.6 73.6 40.7 -22.7
Resultatgrad -12.5 8.7 1 -10.8
Rentedekningsgrad -20.3 2 7
Gjeldsgrad 1.1 0.4 1.5 -5.4
Total kapitalrentabilitet -24.1 2 68.9 -81.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex