Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hamar-Invest AS
Juridisk navn:  Hamar-Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90200179
Nystedveien 6 Nystedveien 6 Fax:
4460 Moi 4460 Moi
Fylke: Kommune:
Rogaland Lund
Org.nr: 992339853
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2008
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
66.67%
Resultat  
  
27.54%
Egenkapital  
  
-17.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 85.000 51.000 36.000 61.000 275.000
Resultat: -50.000 -69.000 3.000 -24.000 240.000
Egenkapital: 233.000 283.000 353.000 350.000 374.000
Regnskap for  Hamar-Invest AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 85.000 51.000 36.000 61.000 275.000
Driftskostnader -66.000 -70.000 -57.000 -112.000 -152.000
Driftsresultat 18.000 -19.000 -21.000 -51.000 123.000
Finansinntekter 0 0 75.000 125.000 200.000
Finanskostnader -69.000 -50.000 -52.000 -98.000 -84.000
Finans -69.000 -50.000 23.000 27.000 116.000
Resultat før skatt -50.000 -69.000 3.000 -24.000 240.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -69.000 3.000 -24.000 240.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 155.000
Sum omløpsmidler 2.548.000 2.543.000 2.542.000 2.589.000 2.424.000
Sum eiendeler 2.603.000 2.598.000 2.597.000 2.644.000 2.579.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 183.000 253.000 250.000 274.000
Sum egenkapital 233.000 283.000 353.000 350.000 374.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 125.000
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 2.315.000 2.244.000 2.294.000 2.080.000
Sum gjeld og egenkapital 2.603.000 2.598.000 2.597.000 2.644.000 2.579.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 85.000 51.000 36.000 61.000 275.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 85.000 51.000 36.000 61.000 275.000
Varekostnad 0 0 -1.000 0 -98.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -70.000 -56.000 -112.000 -54.000
Driftskostnader -66.000 -70.000 -57.000 -112.000 -152.000
Driftsresultat 18.000 -19.000 -21.000 -51.000 123.000
Finansinntekter 0 0 75.000 125.000 200.000
Finanskostnader -69.000 -50.000 -52.000 -98.000 -84.000
Finans -69.000 -50.000 23.000 27.000 116.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -50.000 -69.000 3.000 -24.000 240.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 155.000
Sum anleggsmidler 55.000 55.000 55.000 55.000 155.000
Varebeholdning 2.538.000 2.538.000 2.538.000 2.538.000 2.174.000
Kundefordringer 10.000 6.000 4.000 5.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 39.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 46.000 211.000
Sum omløpsmidler 2.548.000 2.543.000 2.542.000 2.589.000 2.424.000
Sum eiendeler 2.603.000 2.598.000 2.597.000 2.644.000 2.579.000
Sum opptjent egenkapital 133.000 183.000 253.000 250.000 274.000
Sum egenkapital 233.000 283.000 353.000 350.000 374.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 782.000 766.000 752.000 741.000 600.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 125.000
Leverandørgjeld 56.000 32.000 7.000 13.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.532.000 1.518.000 1.486.000 1.540.000 1.468.000
Sum kortsiktig gjeld 2.370.000 2.315.000 2.244.000 2.294.000 2.080.000
Sum gjeld og egenkapital 2.603.000 2.598.000 2.597.000 2.644.000 2.579.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 178.000 228.000 298.000 295.000 344.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0.1 0.1 0.2
Soliditet 9 10.9 13.6 13.2 14.5
Resultatgrad 21.2 -37.3 -58.3 -83.6 44.7
Rentedekningsgrad 0.3 -0.4 1.0 0.8 3.8
Gjeldsgrad 10.2 8.2 6.4 6.6 5.9
Total kapitalrentabilitet 0.7 -0.7 2.1 2.8 12.5
Signatur
14.11.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex